Presentació

atellier_picassomuneco_picasso

El Centre Investigador en Art Primitiu i Primitivisme (CIAP) reuneix a un grup d'investigadors en un projecte comú que pretén elaborar una nova teoria entorn de l'àmbit de "el primitiu" en l'art. Això inclou aprofundir sobre conceptes com "primitivisme" i "art primitiu", que fins al moment han estat utilitzats de forma imprecisa, causant no poques polèmiques en el debat històric-artístic.

L'objecte de la investigació se centra, d'una banda, a seguir els diversos usos i interpretacions històrics de la noció de "el primitiu", així com dels fenòmens que se li associen, en el seu complex desenvolupament des de la seva aparició al segle XVIII fins al segle XXI. D'altra banda, pretén establir una definició teòrica del "art primitiu", concebut com a objecte artístic autònom i deslligat de les projeccions culturals d'Occident, i del "primitivisme", fenomen propi de la cultura occidental en la seva relació amb el "primitiu". El tema de la investigació és per tant de caràcter interdisciplinari, ja que interessa no solament a la Història de l'Art, sinó també a un ampli espectre d'estudis humanístics com l'Estètica, la Història de les Idees, els Estudis Culturals, l'Antropologia Cultural, l'Etnografia dels pobles primitius i la Història del colonialisme.

El Primitivisme és una dels vessants constitutius de l'art modern, encara que la seva importància no ha estat suficientment considerada. El present projecte es proposa investigar la relaboració del "primitiu" que es realitza en l'art modern, començant al segle XIX i accentuant-se de manera radical amb els moviments d'avantguarda del segle XX. Són molt pocs els moviments artístics del segle XX que hagin escapat a aquesta influència, i la seva referència al "primitiu" és un elements de definició estilística en si mateixa i de crítica de la pròpia tradició europea, fonamentada en la teoria clàssic-naturalista de l'art.

Aquest projecte pretén obrir una nova línia d'investigació en l'àmbit universitari espanyol. A diferència de l'àmplia bibliografia francesa i anglesa, els temes d'art primitiu i primitivisme pràcticament no figuren en la bibliografia publicada en espanyol.

 

Informació general del grup

Grup de Recerca Consolidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya SGR 2014-2016 

Investigadora principal: Estela Ocampo

Grup de Recerca Consolidat, Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo
Referència: 2014 SGR 192
Organisme: Generalitat de Catalunya
Centre Executor: Institut Universitari de Cultura
Durada, des de:  01/01/2014 fins a 31/12/2016
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya

 

Primitivisme artístic a Europa i Amèrica. Relacions, diferències i identitats 

 

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Referència: HAR2013-41219-P
Equipo d'investigadors: Muñoz Torreblanca, Marina; Antón Martí, Marta; Bosch Darné, Roser; del Valle Cordero, Alejandro; Solanilla, Victòria; de Rueda Roigé, Francesc-Josep.
Des de gener de 2014 fins a desembre de 2016

 

Projectes finançats finalitzats

Primitivisme en l'art modern

Entitat finançadora: Direcció general d'Investigació. Ministeri de Ciència i Innovació
Des de gener de 2011 fins a desembre de 2013
Referència: HAR2010-15994
Investigadora principal: Ocampo Siquier, Estela
Equipo d'investigadors: Valverde Zaragoza, M. Isabel; Muñoz Torreblanca, Marina; Antón Martí, Marta; Bosch Darné, Roser; Caputo Jaffe, Alessandra; del Valle Cordero, Alejandro.

Primitivisme i art modern 

Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència
Referencia HUM2007-60059 
Durada, des de: 01/10/2007 fins a: 30/09/2010 
Investigador responsable: María Estela Ocampo Siquier
Nombre d'investigadors participants: 4

 

Cap a una teoria de l'art primitiu. Definició dels conceptes “primitiu”, “primitivisme” i “art primitiu” des del segle XVIII fins a l'actualitat (III)

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Referencia projecte: BHA2003-01568 
Durada, des de: 12-12-2003 fins a: 12-12-2006
Investigador responsable: Estela Ocampo Siquier 
Nombre d'investigadors participants: 4

 

Cap a una teoria de l'art primitiu. Definició dels conceptes “primitiu”, “primitivisme” i “art primitiu” des del segle XVIII fins a l'actualitat (II)

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Referencia: BXX2000-1095 
Durada, des de: 19.12.2000 fins a: 19.12.2003 
Investigador responsable: María Estela Ocampo Siquier
Nombre d'investigadors participants: 3

Cap a una teoria de l'art primitiu. Definició dels conceptes “primitiu”, “primitivisme” i “art primitiu” des del segle XVIII fins a l'actualitat (I)

Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Cultura. Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació i Desenvolupament.
Referència del projecte: PB96-0290
Durada, des de: 01.10.1997 fins a: 01.10.2000 
Investigador responsable: María Estela Ocampo Siquier
Nombre d'investigadors participants: 2