CONVOCATÒRIA OBERTA per a participar-hi fins el 30 d'agost del 2022 (EXTENDED deadline).

 

Presentació

atellier_picasso
 

 

 

 

El Centre Investigador en Art Primitiu i Primitivisme (CIAP) reuneix a un grup d'investigadors en un projecte comú que pretén elaborar una nova teoria entorn de l'àmbit de "el primitiu" en l'art. Això inclou aprofundir sobre conceptes com "primitivisme" i "art primitiu", que fins al moment han estat utilitzats de forma imprecisa, causant no poques polèmiques en el debat històric-artístic.

L'objecte de la investigació se centra, d'una banda, a seguir els diversos usos i interpretacions històrics de la noció de "el primitiu", així com dels fenòmens que se li associen, en el seu complex desenvolupament des de la seva aparició al segle XVIII fins al segle XXI. D'altra banda, pretén establir una definició teòrica del "art primitiu", concebut com a objecte artístic autònom i deslligat de les projeccions culturals d'Occident, i del "primitivisme", fenomen propi de la cultura occidental en la seva relació amb el "primitiu". El tema de la investigació és per tant de caràcter interdisciplinari, ja que interessa no solament a la Història de l'Art, sinó també a un ampli espectre d'estudis humanístics com l'Estètica, la Història de les Idees, els Estudis Culturals, l'Antropologia Cultural, l'Etnografia dels pobles primitius i la Història del colonialisme.El Primitivisme és una dels vessants constitutius de l'art modern, encara que la seva importància no ha estat suficientment considerada. El present projecte es proposa investigar la relaboració del "primitiu" que es realitza en l'art modern, començant al segle XIX i accentuant-se de manera radical amb els moviments d'avantguarda del segle XX. Són molt pocs els moviments artístics del segle XX que hagin escapat a aquesta influència, i la seva referència al "primitiu" és un elements de definició estilística en si mateixa i de crítica de la pròpia tradició europea, fonamentada en la teoria clàssic-naturalista de l'art.

Aquest projecte pretén obrir una nova línia d'investigació en l'àmbit universitari espanyol. A diferència de l'àmplia bibliografia francesa i anglesa, els temes d'art primitiu i primitivisme pràcticament no figuren en la bibliografia publicada en espanyol.

Centre Investigador en Art Primitiu i Primitivisme

Humanitats

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 (+34) 93 542 16 11/17 98

[email protected]