El Center for Brain a Cognition (CBC), dirigit pel Dr. Salvador Soto està integrat per 7 grups de Recerca.

Grups de Recerca i Directors

Suport administratiu i tècnic

Laboratoris de Neurociència

Center for Brain and Cognition

home