Estudis actuals

Els participants concreten un dia i una hora amb l'experimentador per a fer l'estudi.
En arribar al laboratori (com arribar) el participant és rebut per l'experimentador que l'acompanya a la sala on es realitzarà la prova i li explica la finalitat de l'estudi i el procediment que es seguirà. Si el participant està conforme, signarà el "consentiment informat" i es procedirà a fer la prova.

Les tècniques que fem servir en els nostres estudis són:

 

  • Conductuals: els participants responen amb el teclat o un micròfon a estímuls visuals i/o auditius que se'ls presenten a partir/ a través d'una pantalla d'ordinador.

 

  • Electroencefalograma EEG: En aquest tipus d'estudis es registra, de forma no intrusiva, l'activitat elèctrica del cervell del participant mentre, assegut còmodament, fa alguna activitat tipus: sentir uns estímuls auditius, anomenar unes imatges que apareixen per la pantalla, etc. Per a poder registrar l'activitat elèctrica del cervell es col·loca un "casc" al participant amb 32 o 64 elèctrodes que permeten que el sistema de captura gravi, en forma d'ones, l'activitat de cada un dels elèctrodes.

   

 

  • Seguiment dels ulls/mirada: Aquesta tècnica no intrusiva permet monitoritzar i registrar de forma objectiva la manera en què una persona mira una determinada escena o imatge, i registrar on fixa la seva atenció, quant temps i la trajectòria de l'exploració visual. L'eye-tracker és l'eina amb la que s’aplica aquesta tècnica i està formada per uns llums infrarojos i unes càmeres que registren els reflexes dels llums sobre l’ull i, aplicant processat digital de la imatge i trigonometria, ens permet registrar la posició de l’ull, la fixació de la mirada i la mida de la pupil·la.

 

  • Multisensorials: Els participants  reben diferents estímuls: tàctils, visuals i/o auditius al mateix temps o lleugerament desfasats, i es mesura com influeixen en les reaccions dels subjectes les petites variacions en la presentació d’aquets estímuls.

 

  • Estimulació  Transcranial Magnètica (TMS):  Aquesta tècnica permet fer una estimulació de l’escorça cerebral utilitzant petits d'impulsos magnètics molt focalitzats. Amb aquests impulsos s'aconsegueix la inducció de febles corrents elèctrics que permeten, de forma indirecte, influir sobre l'activitat neuronal. Generalment es requereix que els participant disposin d’una ressonància magnètica cerebral per a que l’aplicació d’aquesta tècnica sigui efectiva.

   

Laboratoris de Neurociència

Center for Brain and Cognition

home