Els laboratoris de Neurociència

Espais Membres

Els laboratoris de Neurociència

Espais Recerca amb bebès

Els laboratoris de Neurociència

Equipament Contacte

Els laboratoris de Neurociència

Recerca amb adults Membres

Neixen l'any 2010 motivats la necessitat de diferents grups de recerca del Center for Brain and Cognition (CBC) de la Univeritat Pompeu Fabra (UPF) de disposar d'instal·lacions adients pels estudis amb adults i, especialment, amb infants i nadons (Laboratori de Recerca en Infància).

El seu objectiu principal és posar a l'abast dels investigadors un entorn de treball i un equipament que els hi permetin dur a terme els estudis que requereixen les seves recerques, utilitzant tècniques com:

  • Conductuals: on els subjectes responen via teclat o micròfon als estímuls visuals i/o auditius.
  • Potencials evocats: on es mira la reacció del cervell utilitzant registres electroencefalogràfics.
  • Seguiment dels ulls (EyeTracker): on s’observa que està mirant el subjecte i durant quant de temps.
  • Multisensorials: on els subjectes reben diferents estímuls (tàctils, visuals, auditius, ...) al mateix temps.

Laboratoris de Neurociència

Center for Brain and Cognition

home