Els Laboratoris de Neurociència (CBCLaB) son el lloc on es desenvolupa part de la recerca del Center for Brain and Cognition (CBC).

Neixen motivats per l'arribada, l'any 2010, de diferents grups de recerca a la UPF i de la necessitat de disposar d'instal·lacions adients pels estudis amb adults i, especialment, amb infants i nadons (Laboratori de Recerca en Infància).

El seu objectiu principal és posar a l'abast dels investigadors un entorn de treball i un equipament que els hi permetin dur a terme els estudis que requereixen les seves recerques, utilitzant tècniques com:

  • Conductuals: on els subjectes responen via teclat o micròfon als estímuls visuals i/o auditius.
  • Potencials evocats: on es mira la reacció del cervell utilitzant registres electroencefalogràfics.
  • Seguiment dels ulls (EyeTracker): on s’observa que està mirant el subjecte i durant quant de temps.
  • Multisensorials: on els subjectes reben diferents estímuls (tàctils, visuals, auditius, ...) al mateix temps.