Vés enrere Rodríguez-Martínez, Ruth

Rodríguez-Martínez, Ruth

Ruth Rodríguez-Martínez
Departament de Comunicació
Sotsdirectora de Recerca del Departament de Comunicació UPF

Posició actual:

Sotsdirectora de recerca del departament de Comunicació de la UPF 


Formació acadèmica:

Professora del departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És doctora i llicenciada en Periodisme per la Universidad Complutense de Madrid. Ha participat en onze projectes d'investigació competitius, tres dels quals han estat finançats per la Comissió Europea. Ha realitzat diverses estades postdoctorals, entre d'altres: al CNRS de París i la Columbia University de NYC.


Interessos de recerca:

- Media Accountability
- Desinformació i fact-checking 
- Periodisme cultural 


Projectes i grups d'investigació actuals:

-  Co Investigadora Principal del projecte FACCTMedia. Instrumentos de rendición de cuentas ante la desinformación: Impacto de las plataformas de fact-checking como herramientas de accountability y propuesta curricular. (PID2019- 106367GB-I00 /AEI/10.13039/501100011033)
- Membre del grup de recerca POLCOM-GRP, reconegut i finançat per AGAUR


Publicacions recents:

2021. AUTORS: MORENO-GIL, VICTORIA, RAMON, XAVIER, & RODRIGUEZ-MARTINEZ, RUTH. TITOL: FACT-CHECKING INTERVENTIONS AS COUNTER OFFENSIVES TO DISINFORMATION GROWTH: STANDARDS, VALUES, AND PRACTICES IN LATIN AMERICA AND SPAIN.
MEDIA AND COMMUNICATION. VOL. 9 (1), PP. 251-263

2021. AUTORS: SUÁREZ VILLEGAS, JUAN CARLOS, DÍAZ DEL CAMPO, JESÚS, & RODRIGUEZ-MARTINEZ, RUTH. TÍTOL: LA INDEPENDENCIA DE LOS PERIODISTAS FRENTE A LOS REGALOS E INTERFERENCIAS ECONÓMICAS: UNA PERSPECTIVA COMPARADA ENTRE PERIODISTAS Y CIUDADANÍA.  
REVISTA LATINA. VOL. (79) PP. 207-222.

2020. AUTORS: MAURI-RÍOS, M., RAMON, X., & RODRIGUEZ-MARTINEZ, RUTH  .TÍTOL: MEDIA COVERAGE OF THE COVID-19 CRISIS: RECOMMENDATIONS AND PROPOSALS FOR SELF-REGULATION. EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION. VOL: 29 (6).

2020.  AUTORS: JUAN CARLOS SUAREZ-VILLEGAS, RUTH RODRIGUEZ-MARTINEZ. TÍTOL: MEDIA ACCOUNTABILITY AND JOURNALISTS: TO WHOM DO SPANISH PROFESSIONALS FEEL RESPONSIBLE?
JOURNALISM PRACTICE VOL. 14 (7), PP. 812-829.