En aquest màster les accions de mobilitat no són una part consubstancial del seu programa. No obstant això, hi ha convenis de cooperació amb diferents universitats i institucions espanyoles i estrangeres, com la Universitat de Saragossa, la de Granada, la de Londres, el Karolinska Institute d'Estocolm o l'Institut Pasteur a París. Per a aquest tipus d'acords es preveuen seguir els procediments de planificació fixats per la Universitat Pompeu Fabra i el Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

En aquest enllaç es troba la informació en l’àmbit de la Universitat.

Normativa