El màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques se centra en l'aplicació de tècniques de laboratori per al diagnòstic clínic, presimptomàtic o de predisposició. S'hi estudien aspectes relacionats amb la microbiologia clínica i ambiental, la bioquímica, la immunologia, la genètica clínica i multifactorial, la genètica molecular aplicada al diagnòstic forense, el consell genètic i les tècniques de reproducció assistida, conjuntament amb l'avaluació i la interpretació clíniques dels resultats que s'obtenen mitjançant les tècniques de laboratori.

Preu

  • Estudiants UE: 2.906,4 €
  • Estudiants no UE: 5.749,8 €

Calendari

De setembre a desembre. El pràcticum es fa de gener a juny, Horari De matins i tardes (40 hores setmanals)

Durada

1 any acadèmic a temps complet

Idioma

Castellà (anglès en algunes assignatures optatives)

Places

35

Modalitat

Recerca, Acadèmica i Professionalitzadora

Doctorat de la UPF al qual dóna accés

Doctorat en Biomedicina