Preu

  • Estudiants UE: 1.800 €
  • Estudiants no UE: 5.749,8 €

Calendari

De setembre a desembre. El pràcticum es fa de gener a juny, Horari De matins i tardes (40 hores setmanals)

Durada

1 any acadèmic a temps complet

Idioma

Castellà (anglès en algunes assignatures optatives)

Places

35

Modalitat

Recerca, Acadèmica i Professionalitzadora

Doctorat de la UPF al qual dóna accés

Doctorat en Biomedicina