Ofertes de la feina en el camp de biomedicina

Per poder accedir a la llista d'ofertes de la feina, relacionades amb biomedicina, cal:
  • dirigir-se al Campus Global
  • dins de l'apartat SERVEIS, localitzar el link a l'Oficina d'Inserció Laboral
  • a la pàgina de l'Oficina d'Inserció Laboral dirigir-se a la Borsa de treball i fer click al botó del Campus Treball
  • per accedir a la borsa, s'ha d'omplir el CV
  • per buscar les ofertes: anar a Cartelleres > Altres ofertes