Alba Milà-Garcia és doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra (2017). Prèviament, va obtenir la llicenciatura en Traducció i Interpretació (Universitat Pompeu Fabra, 2009) i el màster oficial de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (Universitat de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra, 2011). Actualment està fent un postdoctorat a la Universitat Pompeu Fabra. 

Les seves línies de recerca inclouen la pragmàtica (concretament els actes de parla, la cortesia i la imatge), l'anàlisi de la conversa, l'anàlisi del discurs i la neologia. Forma part del grups de recerca Infolex, amb el qual participa en diferents projectes, com ara el Neómetro, i col·labora amb el recurs digital Neolosfera (Observatori de Neologia), el qual gestiona juntament amb Elisenda Bernal i Judit Freixa. També forma part del projecte ECODAL (Evaluación de la competencia discursiva de aprendices adultos purilingües: detección de necesidades formativas y pautas para un aprendizaje autónomo).

Pel que fa a la docència, va ser professora dels graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades des del curs 2013-2014 fins al curs 2018-2019, en els quals va impartir assignatures com Edició i Revisió de Textos, Llengua Catalana i Ús Comparat, i del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, en el qual va impartir l'assignatura Vocabulary and Language Teaching (curs 2017-2018). Actualiment imparteix docència de grau a la UOC i de postgrau a la UNED. 

Finalment, compagina la recerca i la docència amb la seva activitat professional com a traductora, correctora i maquetadora.Alba Milà-Garcia

Grup Infolex - Institut de Lingüística Aplicada

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 34 93 542 23 34

[email protected]

AcademiaLinkedinORCiDResearcher ID