Alba Milà-Garcia és doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra (2017). Prèviament, va obtenir la llicenciatura en Traducció i Interpretació (Universitat Pompeu Fabra, 2009) i el màster oficial de Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (Universitat de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra, 2011). Actualment és professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.

Les seves línies de recerca inclouen la pragmàtica (concretament els actes de parla, la cortesia i la imatge), l’anàlisi de la conversa, l’anàlisi del discurs i la neologia. Forma part del grups de recerca Infolex, amb el qual participa en diferents projectes de recerca, com ara el Neómetro, i col·labora amb el recurs digital Neolosfera (Observatori de Neologia). També ha format part del projecte ECODAL (Evaluación de la competencia discursiva de aprendices adultos purilingües: detección de necesidades formativas y pautas para un aprendizaje autónomo).

Pel que fa a la docència, ha estat professora dels graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades des del curs 2013-2014, en els quals ha impartit assignatures com ara Edició i Revisió de Textos, Llengua Catalana, Ús Comparat i Treball de Fi de Grau. També ha estat docent del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada i el Màster en d’Estudis del Discurs. Paral·lelament, ha estat professora de grau i de posgrau de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Jaume I, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Finalment, durant el curs 2022-2023 ha ocupat la càtedra Marià Villangómez d’Estudis Catalans a la Universitat de Leipzig.

Pel que fa a l’àmbit professional, durant molts anys ha compaginat la recerca i la docència amb la seva activitat com a traductora, correctora i maquetadora. Des de l’abril de 2023 és tècnica lingüística a Idiomes UPF.

Alba Milà-Garcia

Grup Infolex - Institut de Lingüística Aplicada

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 34 93 542 23 34

[email protected]

AcademiaLinkedinORCiDResearcher ID