Universitat Pompeu Fabra - Facultat de Traducció i Interpretació

 

Curs 2018-2019

 • Llengua Catalana (grau en Traducció i Interpretació i grau en Llengües Aplicades, 1r curs, 1 grup gran i 1 seminari)
 • Llengua Catalana grau en Llengües Aplicades, 1r curs, 1 grup gran i 1 seminari)
 • Ús Comparat (grau en Traducció i Interpretació, 2n curs, 1 grup gran i 1 seminari)

Curs 2017-2018

 • Llengua Catalana (grau en Traducció i Interpretació, 1r curs, 2 seminaris)
 • Lèxic i ensenyament de llengües (màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, 2 seminaris)

Curs 2016-2017

 • Ús Comparat CA< >ES (grau en Llengües Aplicades, 2n curs, 1 seminari)
 • Edició i revisió de textos (grau en Traducció i Interpretació, 4t curs, 3 seminaris)

Curs 2015-2016

 • Ús Comparat CA< >ES (grau en Llengües Aplicades, 2n curs, 2 seminaris)
 • Edició i revisió de textos (grau en Traducció i Interpretació, 4t curs)

Curs 2014-2015

 • Llengua Catalana (grau en Traducció i Interpretació, 1r curs, 2 seminaris)
 • Edició i revisió de textos (grau en Traducció i Interpretació, 4t curs, 2 seminaris)

Curs 2013-2014

 • Llengua Catalana (grau en Traducció i Interpretació, 1r curs, 1 seminari)
 • Edició i revisió de textos (grau en Traducció i Interpretació, 4t curs, 2 seminaris)

 

Altres tasques relacionades amb la docència

Curs 2018-2019

 • Coordinadora del Dissabtes de llengües, uns tallers per a estudiants de batxillerats destinats a donar a conèixes el grau de Llengües Aplicades. 

Curs 2017-2018

 • Coordinadora del programa de mentories de llengua catalana i llengua espanyola de la Facultat de Traducció i Interpretació.
 • Coordinadora del programa de mentories de llengua francesa i llengua alemanya de la Facultat de Traducció i Interpretació.
 • Correctora de llengua catalana de les Proves d’Aptitud Personal del grau de Traducció i Interpretació.

Curs 2016-2017

 • Coordinadora del programa de mentories de llengua catalana i llengua castellana de la Facultat de Traducció i Interpretació.
 • Correctora de llengua catalana de les Proves d’Aptitud Personal del grau de Traducció i Interpretació.

Curs 2015-2016

 • Correctora de llengua catalana de les Proves d’Aptitud Personal del grau de Traducció i Interpretació.
 • Classe magistral a l'Aula de la Gent Gran de Badalona, conjuntament amb Blanca Arias-Badia. Títol: Mai no l'encerto en El Gran Dictat: dubtes lingüístics i com resoldre'ls. Abril de 2016.

 

Docència en altres universitats

Curs 2019-2020

Universitat Jaume I

 • Interacció oral i construcció del coneixement, del màster de Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL).

UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

 • English for Health Sciences, del grau de Logopèdia (UOC - UManresa). 
 • Competencia comunicativa para profesionales de las TIC, assignatura transversal dels graus d'Informàtica, multimèdia i comunicació.

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

 • Diccionarios e Informática (amb Elisenda Bernal), dins del Máster en Elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico español (grup gran).

Curs 2018-2019

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

 • Diccionarios e Informática (amb Blanca Arias Badia), dins del Máster en Elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico español (grup gran).

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

 • La enseñanza del léxico en ELE, cursos organitzats per l'Instituto Cervantes. 

Curs 2017-2018

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

 • Diccionarios e Informática (amb Blanca Arias Badia), dins del Máster en Elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico español (grup gran), Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Univeristat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UManresa)

 • English for Health Sciences, dins del grau en Fisioteràpia (2 grups grans).

Universitat Abat Oliba CEU

 • Curs de català de nivell A2 (2 grups grans).

Curs 2016-2017

 • Curs intensiu de català de nivell B2 (grup gran), Universitat Abat Oliba CEU.
 • Curs intensiu de català de nivell C2 (grup gran), Universitat Abat Oliba CEU.