• Lliçó de graduació “De les sis W a les sis C”, a càrrec de Salvador Alsius, professor del Department de Comunicació de la UPF