4. Calidoscopi

Experts en enginyeria i TIC han de col·laborar amb professionals d’altres àmbits per construir un futur més sostenible i equitatiu

min
Carla Lancelotti

Carla Lancelotti,
directora del Centre d'Estudis sobre Benestar Planetari de la UPF

La recerca del benestar planetari exigeix un enfocament holístic i col·laboratiu. En els últims anys, des de l’establiment de la iniciativa pel benestar planetari de la Universitat al 2017, s’ha promogut una visió integral que transcendeix els límits disciplinaris tradicionals. Aquesta visió subratlla la interconnexió de les dimensions individual, social i planetària, emfasitzant l'equitat i la justícia. Tots sabem que els reptes als quals s'enfronta la societat en l’àmbit global del segle XXI són complexos i estan interconnectats. Abordar qüestions relacionades amb el benestar individual, la igualtat social i la sostenibilitat planetària requereix tenir nocions de diversos camps de coneixement. Per assolir aquests objectius ambiciosos, la recerca interdisciplinària, especialment en els camps de l'enginyeria i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), esdevenen un element crucial.

L'enginyeria i les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un paper fonamental en la configuració d'àrees socials crítiques per al benestar individual i social, en què la integració de la tecnologia amb coneixements de camps com la sociologia, la psicologia, les ciències ambientals i l'ètica garanteix un enfocament més eficaç per abordar reptes globals complexos. També la recerca tecnològica avançada contribueix significativament en camps com la salut, l'educació, la inclusió i la preservació de la diversitat cultural. D'aquesta manera, en la recerca pel benestar planetari, és imprescindible la col·laboració entre enginyers, experts en tecnologies de la informació i la comunicació i professionals d'altres disciplines.

L'evolució dels processos de comunicació a través de la intel·ligència artificial, per exemple, ha transformat la naturalesa de les interaccions entre els humans i les màquines. Ja no n'hi ha prou que els professionals de l'enginyeria i les TIC treballin aïlladament. Entendre la interacció entre humans i màquines requereix la col·laboració amb experts en ciència cognitiva, en psicologia i en neurociència. Aquesta col·laboració és vital per desenvolupar tecnologies que no només facin avançar la comunicació, sinó que també considerin les implicacions ètiques i psicològiques de les interaccions entre humà i màquina.

Des de la seva creació l’any 2022, el Centre d’Estudis sobre Benestar Planetari ha estat un motor per promoure la recerca interdisciplinària per assolir el benestar planetari. El Centre facilita la col·laboració entre enginyers, especialistes en TIC, científics socials, ecologistes i experts en ètica, creant un entorn dinàmic en què les idees convergeixen per generar energies transformadores. El Centre fomenta la participació activa a través de diverses iniciatives –com el finançament per a recerca, conferències i projectes col·laboratius–, gràcies a les quals contribueix a solucions innovadores per al benestar dels individus i les societats.

Més concretament, el Centre ha col·laborat estretament amb el DTIC impulsant 20 projectes d’investigació, que generen coneixements nous, tecnologies innovadores o propostes de polítiques que contribueixen al benestar del planeta des d'una perspectiva integral. D’altra banda, també s’ha donat suport al desenvolupament d’esdeveniments com TEDxUPF: Engineering the Planetary Wellbeing, en què professionals de diversos àmbits van exposar alguns dels principals reptes i solucions que el planeta està o estarà afrontant en un futur proper relacionats amb el camp de l'enginyeria biomèdica, entre d’altres.

En conclusió, la col·laboració entre experts en enginyeria i TIC amb professionals de diversos àmbits és essencial per abordar els complexos reptes a què ens enfrontem per crear un futur més sostenible i equitatiu.