Vés enrere Un treball ha investigat les possibilitats del Reactable en el tractament de l’autisme

Un treball ha investigat les possibilitats del Reactable en el tractament de l’autisme

Un projecte final de la primera edició del Màster oficial en Tecnologies del de So i de la Música de la UPF ha realitzat un prometedor estudi pilot amb nens amb trastorn generalitzat del desenvolupament.
29.06.2009

 

 L'autisme és una discapacitat que afecta el desenvolupament normal de la comunicació i les interaccions socials en general. Recentment un estudi d' Olivier Lalonde,  realitzat com a projecte final de la primera edició del màster oficial en Tecnologies del So i de la Música, sota la direcció de Sergi Jordà, investigador del grup de recerca en Tecnologia Musical ( GTM) de la UPF i creador del Reactable, ha investigat l'efecte d'aquesta tecnologia musical en l'estimulació sensorial de nens autistes.  Olivier Lalonde prové de Montreal (Canadà), és especialista en comunicació, concretament en multimèdia interactiu i cinema,  i va venir a la UPF expressament per treballar amb el Reactable.

Disseny i resultats de l'estudi pilot

Durant un període de 8 dies, amb el degut consentiment informat dels pares, set nens amb autisme del centre AMPANS (Manresa, Barcelona) han explorat individualment amb el suport dels seus terapeutes, les diverses característiques d'aquest instrument musical. Una part dels sons han estat modificats per tenir en compte les necessitats dels nens, però la majoria dels objectes que caracteritzen el so del Reactable es van utilitzar: síntesi d'àudio, presa de mostres i bucles de so.

Els resultats d'aquesta prova pilot han posat de manifest un esperançador desenvolupament dels nens en la seva capacitat d'interacció. El nivell de participació els nens amb autisme i la seva comprensió ha anat en augment a mesura que s'han anat familiaritzant amb l'instrument. Després d'un període d'adaptació, l'estudi  ha pogut constatar que hi ha elements musicals preferits entre els nens autistes. Per exemple, s'ha comprovat que fugen d'estímuls que comportin sons agressius i dissonants.

El Reactable com a eina terapèutica en el futur

Així doncs, es conclou que l'aspecte multisensorial: visual, audible i tangible del Reactable és un important eina de treball per incrementar l'atenció en els trastorns generalitzats del desenvolupament. Amb la informació provinent d'aquesta prova pilot, el terapeuta té al seu abast l'ús del so i les melodies per crear un pont de comunicació amb els nens autistes.

Aquest aspecte social tant important enfortirà en el futur la creació de nous jocs i activitats centrats en la comunicació verbal i no verbal, un aspecte que, generalment, està poc desenvolupat en aquests tipus de trastorns. Es preveu la continuació d'aquesta línia de recerca la pròxima tardor, per obtenir resultats més precisos sobre els beneficis de la Reactable en el tractament de l'autisme.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact