Vés enrere La UOC, la UPF i ISGlobal llancen el primer màster de salut planetària del món

La UOC, la UPF i ISGlobal llancen el primer màster de salut planetària del món

El màster proporcionarà una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement per capacitar-los per analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació.

17.06.2021

Imatge inicial

Durant el darrer segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat. Tot i això, a escala global, aquests processos inclouen grans desigualtats i s'han aconseguit a través de l'explotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents. S'ha entrat en una nova època anomenada Antropocè, caracteritzada, entre altres canvis, per l'escalfament global i la creixent extinció d'espècies, que representen un repte sense precedents per al futur de la humanitat.

En aquest context, la salut planetària emergeix com un nou camp científic i professional orientat a promoure canvis profunds en les nostres societats per continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa. És per això que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la UPF i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", ofereixen, a partir del mes d'octubre, un nou màster universitari de Salut Planetària. Es tracta d'un màster multidisciplinari innovador, el primer amb aquesta orientació al món.

Aquest màster interuniversitari, únic entre les titulacions oficials i pròpies de màster del món, té com a objectiu proporcionar una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement per capacitar-los per analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació.

"Les nostres societats s'enfronten a grans riscos que demanen accions urgents i transformadores per protegir les generacions presents i futures. La salut planetària ofereix una oportunitat per promoure canvis profunds per continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa", remarca el catedràtic de Medicina de la UPF i investigador d'ISGlobal, Josep M. Antó, membre de l'equip de direcció i professor d'aquest nou màster en línia.

Coneixements interdisciplinaris per a la sostenibilitat del planeta

Davant d'una crisi sanitària com la de la COVID-19, la salut planetària permet buscar solucions basades en la interacció dels sistemes naturals, socials i econòmics. Per això, és necessari, com apunta la professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, membre de l'equip de direcció i professora del màster Marina Bosque-Prous, impulsar la recerca i la formació en salut planetària no solament entre el personal mèdic, sinó també entre professionals d'altres àmbits, com les ciències naturals, la política, l'economia o la tecnologia, ja que els reptes actuals requereixen solucions interdisciplinàries.

Això lliga perfectament amb la iniciativa Benestar Planetari de la UPF, que va començar el 2018 com un treball transversal i interdisciplinari a tota la Universitat de generació i transmissió de nou coneixement entorn d'aquest concepte.

La nova titulació proporciona una formació especialitzada en les àrees que en l'àmbit internacional s'han definit com els reptes principals de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de la terra, la pèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, la contaminació global, la urbanització i el canvi climàtic, reptes que estan interconnectats i que només es poden resoldre des d'una visió global i integrada. "Per fer front a la degradació dels ecosistemes per l'activitat humana, cal estudiar els sistemes polítics, econòmics i socials que l'han causat i que, alhora, tenen el potencial de promoure estratègies de mitigació o adaptació a l'actual crisi climàtica i ambiental", assenyala la professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigadora d'ISGlobal Cristina O'Callaghan-Gordo, membre de l'equip de direcció i professora d'aquest màster.

Competències i sortides professionals

Aquest màster universitari s'adreça a persones amb vocació de treballar en el manteniment de la salut i el benestar de la població i del planeta des de les seves disciplines respectives. Donada la naturalesa interdisciplinària pròpia de la salut planetària, els estudis s'adrecen a persones graduades, llicenciades o diplomades en ciències de la salut, naturals, polítiques, econòmiques o socials i en determinades enginyeries.

Entre les competències que treballarà l'estudiantat hi ha la resolució de situacions complexes de manera viable i sostenible, l'aplicació del pensament creatiu per proposar millores o solucions a escala local i global, el treball amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns o la cerca, l'anàlisi, l'avaluació i la utilització d'informació existent per donar suport a la presa de decisions.

Els titulats i titulades estaran preparats per treballar en diversos sectors, com l'acadèmic i de recerca, orientat a estudiants de doctorat i personal investigador que vulguin incorporar la dimensió de la salut planetària i la sostenibilitat als seus projectes de recerca. En el sector privat, es podran incorporar als departaments de sostenibilitat i de responsabilitat social corporativa d'empreses relacionades amb la salut i el medi ambient. En el cas de les agències internacionals i les organitzacions no governamentals, podran treballar en l'àmbit de la salut i en el desenvolupament i la preservació del medi ambient per promoure i coordinar accions alineades amb la salut planetària des de diferents àmbits. En els serveis sanitaris, podran incorporar-se als projectes que busquen integrar aspectes de sostenibilitat ambiental en l'atenció i la gestió de la salut com a estratègia fonamental per protegir la salut en l'àmbit global. I, finalment, en l'administració pública, com a tècnics i tècniques d'administracions estatals, autonòmiques, regionals i locals, com a part del desenvolupament i la implementació dels plans de gestió del territori, urbanisme i energia per millorar la salut humana i la del planeta conjuntament.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació