Vés enrere Els videojocs d’interacció de cos sencer podrien promoure les habilitats d’iniciació social en infants amb trastorns d’espectre autista

Els videojocs d’interacció de cos sencer podrien promoure les habilitats d’iniciació social en infants amb trastorns d’espectre autista

Indica un treball publicat a Research in Autism Spectrum Disorders per Narcís Parés, membre del grup de recerca Cognitive Media Technologies,  amb investigadors de l’Hospital de Sant Joan de Déu i de Mutua Terrassa, dut a terme en un grup d’infants amb TEA de 4 a 6 anys d’edat.

26.09.2019

Imatge inicial

Comunicar-se amb les altres persones és una de les majors dificultats dels infants amb autisme. Demanar ajut, iniciar una interacció social i compartir les seves emocions esdevenen habilitats que necessiten ser apreses a partir d'exercicis i teràpies. Les intervencions basades en jocs que impliquen l’ús de la tecnologia han demostrat facilitar la motivació i els processos d’aprenentatge en nens amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

Narcís Parés, membre del grup de recerca Cognitive Media Technologies, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, treballa en la línia de recerca anomenada "interacció de cos sencer". En el seu laboratori dissenya diferents aplicacions basades en aquesta interacció per tal d'estudiar la mediació de les experiències. Conjuntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu, va crear Pico's Adventure, un videojoc basat en la interacció de cos sencer que promou la comunicació social entre els participants.

Pico's Adventure, un videojoc interactiu de cos sencer que s’utilitza com a eina per fomentar les conductes d’iniciació social en nens amb trastorns de l’espectre autista

El videojoc té per objectiu facilitar la interacció social dels infants amb autisme a través d'una sèrie d'experiències lúdiques i col·laboratives. Com manifesta Parés, "els primers estudis experimentals van mostrar la seva eficàcia com a complement de les teràpies convencionals”. "Des d’aleshores, Pico's Adventure, ha passat a ser un important referent en la recerca d'eines basades en TIC per fomentar les conductes d’iniciació social en nens amb trastorns de l’espectre autista".

El videojoc de cos sencer estudiat ha mostrat que fomenta més la iniciació social que el jocs lliures

En un estudi recent, publicat en edició avançada en línia a Research in Autism Spectrum Disorders, un grup de 15 nens i nenes de 4 a 6 anys amb diagnòstic de TEA han participat en quatre sessions en què han jugat amb el videojoc Pico's Adventure i també amb altres tipus de jocs. La recerca ha estat dirigida per Narcís Parés, en col·laboració amb investigadors de l’Hospital de Sant Joan de Déu i de Mutua Terrassa, els quals  han estudiat el comportament dels participants segons una escala observacional.

L’objectiu d’aquesta recerca observacional va ser estudiar les conductes d’iniciació social emprant un videojoc d’interacció de cos sencer en comparació amb la quantitat de conductes d’iniciació social ocorregudes durant una activitat de joc lliure, en nens amb TEA. “Per joc lliure en aquest cas ens referim a joc amb joguines (cotxets, ninots, pilotes, etc.), sol o amb parella, sense cap guió ni regles", explica Parés. Els autors es van plantejar la hipòtesi que el videojoc podria provocar un nombre més elevat de conductes socials i, per tant, aquesta tecnologia es podria proposar com a eina per promoure les habilitats d’iniciació social.

El videojoc s’ha mostrat també més eficaç en la reducció de comportaments repetitius i en la millora de l’expressió gestual dels infants

Els resultats han mostrat que el videojoc afavoreix més conductes d’iniciació social que el joc lliure,  en nens amb TEA quan jugaven sols o per parelles. A més, quan l’infant jugava amb els pares, el videojoc ha resultat ser tan eficaç com el jocs lliures en la promoció de la iniciació social. El videojoc ha mostrat ser igualment eficaç en la reducció de comportaments repetitius i en l’augment de l’expressió gestual dels infants. Els videojocs es podrien considerar com a eina adequada per fomentar els comportaments socials i ser també útils com a complement dels tractaments habituals, però “es necessita seguir treballant per poder recolzar aquesta hipòtesi”, indiquen els investigadors.

Treball de referència:

Maria Ángeles Mairena, Joan Mora-Guiard, Laura Malinverni, Vanesa Padillo, Lilia Valero, Amaia Hervás, Narcís Parés (2019), “A full-body interactive videogame used as a tool to foster social initiation conducts in children with Autism Spectrum Disorders”, Research in Autism Spectrum Disorders, vol. 67, novembre. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.101438

Més informació sobre el projecte:

PICO’S ADVENTURE: PROMOTING SOCIAL INITIATION IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

Pic’os adventure, el videojoc que promou la interacció social dels infants amb TEA

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació