Vés enrere El suport social a les polítiques contra el canvi climàtic ve determinat per la percepció de l'eficàcia que tindran

El suport social a les polítiques contra el canvi climàtic ve determinat per la percepció de l'eficàcia que tindran

Un article elaborat per diversos investigadors del centre de recerca RECSM-UPF a partir d'una enquesta a escala estatal sosté que el nivell d'adhesió dels ciutadans també depèn del tipus de política que es vol implantar. Altres conclusions del treball són que el suport a un impost augmenta en funció de l'ús social donat als fons recaptats i que els polítics haurien de definir amb precisió el públic objectiu de les mesures proposades.

17.09.2020

Imatge inicial

"Com podem millorar el suport a les polítiques públiques que es proposen combatre el canvi climàtic a Espanya?" és el títol de l'article elaborat per Maria Rubio Juan, Melanie Revilla, André Pirralha i Wiebke Weber, investigadors del Centre d'Investigació i Desenvolupament en Metodologia de l'Enquesta (RECSM-UPF) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que es basa en una enquesta en línia a 2.290 participants residents a Espanya.

L'objectiu de la recerca és comprendre quins són els factors que influeixen en la ciutadania pel que fa al suport a les polítiques per combatre el canvi climàtic.

L'objectiu de la recerca és comprendre quins són els factors que influeixen en la ciutadania pel que fa al suport a les polítiques per combatre el canvi climàtic, per així poder-ne millorar el disseny per part de l'administració pública i augmentar les seves possibilitats d'èxit.

La investigació, que va resultar guanyadora de la convocatòria de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa per donar suport a projectes d'investigació social basats en la realització d'enquestes, analitza el suport actiu dels enquestats a tres possibles polítiques per combatre el canvi climàtic: la prohibició de l'ús de vehicles lleugers contaminants a partir del 2029; un descompte del 10% en la factura de l'aigua a les llars que en redueixin el consum i un impost sobre el carboni, implementat mitjançant vuit dissenys alternatius.

Anàlisi de cinc factors que poden determinar el suport dels ciutadans

Les dues primeres polítiques (prohibició de vehicles lleugers contaminants i descompte a la factura de l'aigua per reduir el consum) centren una primera part de l'estudi, que analitza cinc factors que previsiblement afecten el grau de suport de les persones a les accions i polítiques destinades a combatre els efectes del canvi climàtic.

Els cinc factors són els següents: l'eficàcia percebuda de la política o acció; la responsabilitat individual autopercebuda per actuar contra el canvi climàtic; la capacitat autopercebuda de la persona per canviar el seu comportament; la resistència al canvi, i finalment, la llunyania amb què les persones perceben el canvi climàtic.

Una primera conclusió l'estudi és que el nivell de suport dels ciutadans és molt diferent segons el tipus de política analitzada: mentre que només al voltant d'una tercera part dels enquestats donen suport a la prohibició dels automòbils contaminants, al voltant de dues terceres parts donen suport actiu a la política de l'aigua.

D'altra banda, l'anàlisi dels cinc factors mostra que la percepció que els ciutadans tenen de l'eficàcia de la mesura presa és de lluny el factor més important a l'hora de donar el seu suport. Així, com més alta és l'eficàcia percebuda de la mesura, més alt és el suport actiu que rep.

Els altres quatre factors estudiats es poden considerar secundaris, i tenen menys influència en els ciutadans a l'hora d'explicar el grau de suport a una determinada mesura, encara que l'estudi detalla la influència que té cada un d'ells a l'hora d'explicar l'adhesió a les polítiques.

Anàlisi dels efectes per a les persones afectades directament i indirectament

El treball, a més d'aïllar l'efecte de cada factor per separat, ha tingut en compte que els efectes poden ser diferents entre les persones que es veurien afectades directament per la introducció de la mesura analitzada (per exemple, les que tenen un cotxe contaminant, o les que consumeixen una quantitat d'aigua per sobre de les necessitats reals) i les que no.

En relació a les dues mesures contemplades, pel que fa a la prohibició de turismes contaminants al 2029, hi donen suport un 35,7% de les persones que no tenen cotxe (no afectades directament), i un 27,0% de les que sí tenen cotxe (que els afecta directament). Quant als descomptes segons el nivell de consum d'aigua, la recolzen el 71,5% dels afectats directament, i el 61,1% dels que no.

Si ens centrem en la intensitat de l'efecte de l'eficàcia percebuda sobre el grau de suport de la ciutadana, aquest és més destacable en les persones que es veurien directament afectades per les dues mesures analitzades que en les que no es veurien afectades, tot i que en aquest últim cas la xifra també és elevada, a no molta distància de la primera, tant en una mesura com en l'altra.

"Les persones estan disposades a donar suport a una política orientada a aconseguir un resultat desitjat, com pot ser reduir les emissions de CO2 o el consum d'aigua, si tenen la percepció que aquesta política serà realment efectiva, encara que això representi un canvi d'hàbits important”, afirmen els investigadors.

Suport dels ciutadans a un impost sobre l'emissió de CO2

En una segona part, l'estudi analitza fins a quin punt les persones estarien disposades a donar suport a una política en virtut de la qual es gravés l'emissió de CO2 amb un impost. Per això plantegen als enquestats un escenari hipotètic en el qual es convocava un referèndum sobre la implementació d'aquest impost vinculat a l'emissió de gas. A més, van fer un experiment per comprovar fins a quin punt la redacció de la pregunta condicionava la resposta, i es van plantejar diferents escenaris sobre l'ús que es faria dels fons recaptats.

Els resultats obtinguts assenyalen que els espanyols donarien més suport sobre les emissions de CO2 amb dues condicions: que la mesura tingués un caràcter social, és a dir, que afectés de manera diferent als ciutadans segons el seu nivell socioeconòmic, i que es combinés amb la possibilitat de reduir altres impostos de caràcter general.

"Els resultats suggereixen que l'ús donat als fons recaptats mitjançant un impost sobre les emissions de CO2 és un factor important en el suport ciutadà, per la qual cosa s'hauria de tenir en compte en qualsevol debat que posi sobre la taula aquest tipus de mesura", afirmen els investigadors.

Així mateix, també destaquen la importància que les persones responsables del disseny i l'execució de polítiques públiques s'haurien de centrar en comunicar amb èxit l'eficàcia esperada de les mesures proposades, definir el seu públic objectiu amb precisió i dissenyar estratègies per activar el suport de tots, tant dels individus directament afectats com dels no afectats.

Article de referència: Maria Rubio Juan, Melanie Revilla, André Pirralha i Wiebke Weber (2019). Com podem millorar el suport a les polítiques públiques que es proposen combatre el canvi climàtic a Espanya?. Observatori Social de la Fundació La Caixa.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació