Vés enrere Una proposta que millora la connectivitat dels dispositius a les xarxes sense fils

Una proposta que millora la connectivitat dels dispositius a les xarxes sense fils

Fruit del Treball Fi de Grau en Enginyeria Telemàtica UPF de Marc Carrascosa, sota la direcció de Boris Bellalta, coordinador del Grup de Recerca Wireless Networking, acceptat com a comunicació al Symposium on Computers and Communications del IEEE, que se celebrarà a Barcelona del 30 de juny al 3 de juliol.

14.05.2019

Imatge inicial

En xarxes WiFi, una estació (STA) és un dispositiu que té la capacitat d’utilitzar el protocol 802.11 i que pot ser fixe, mòbil o portàtil. Per exemple, un ordinador portàtil, un ordinador de sobretaula, una tauleta o un telèfon poden ser considerades estacions. Generalment, en terminologia de xarxes sense fils, una estació, un client sense fils i un node sovint s'utilitzen indistintament, sense que existeixi una distinció estricta entre aquests termes.

Degut a l’alta densitat de xarxes WiFi existents, les estacions tenen al seu abast diferents punts d’accés (AP). Els punts d’accés actuen d’intermediaris entre una estació i una xarxa de comunicacions Internet o local. Habitualment, cada estació acostuma a connectar-se amb el punt d’accés que té la senyal més forta, la qual cosa acaba saturant uns punts en detriment d’altres que queden infrautilitzats.

Un estudi proposa superar aquest problema presentant un mapatge dinàmic d’estacions i de punts d’accés disponibles, així com una redistribució de les estacions entre els punts d’accés al seu abast. Els investigadors han emprat tècniques d’aprenentatge de reforç a situacions en què s’han d’assignar un conjunt limitat de recursos entre opcions competidores o alternatives de manera que es maximitzi el guany esperat.

L’estudi ha estat fruit del Treball Fi de Grau en Enginyeria Telemàtica UPF de Marc Carrascosa (2018) sota la direcció de Boris Bellalta, coordinador del Grup de Recerca Wireless Networking en el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, que ha estat acceptat com a comunicació al Symposium on Computers and Communications del IEEE, que se celebrarà a Barcelona del 30 de juny al 3 de juliol. Actualment Marc Carrascosa està cursant el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius a la UPF.

“Presentem una estratègia en què les estacions exploren de forma independent els diferents punts d’accés dins del seu rang de cobertura i seleccionen el punt que millor satisfà les seves necessitats”

Com explica Carrascosa: “l’optimització de punts d’accés és una qüestió especialment desafiant atès que la resposta de la xarxa a una determinada estació dependrà del comportament de les altres estacions, la qual cosa és molt difícil de predir sense tenir una visió global del sistema”.

I afegeix, “en aquest article, ens centrem a resoldre aquest problema de manera descentralitzada, i presentem una estratègia en què les estacions exploren de forma independent els diferents punts d’accés dins del seu rang de cobertura i seleccionen el punt que millor satisfà les seves necessitats”.

“Amb aquest enfocament, reduïm significativament la variabilitat de la resposta a la xarxa, millorem la capacitat de les estacions per trobar una solució més ràpida, i aconseguim un ús més eficient dels recursos de la xarxa”

Per fer-ho, els autors proposen un nou enfocament en què cada estació que troba un punt d’accés satisfactori roman associada a ell, parant l’exploració, i reprenent-la només en cas de diversos períodes d'associació insatisfactoris. “Amb aquest enfocament, reduïm significativament la variabilitat de la resposta a la xarxa, millorem la capacitat de les estacions per trobar una solució més ràpida, i aconseguim un ús més eficient dels recursos de la xarxa”, expliquen els autors del treball.

Treballs de referència:

e-Repositori UPF: Carrascosa Zamacois, Marc (2018), “Improving user association in high-density WLANs using machine learning”, 25 de setembre, http://hdl.handle.net/10230/35496

Marc Carrascosa, Boris Bellalta (2019), “Decentralized AP Selection Using Multi-Armed Bandits: Opportunistic ε-Greedy with Stickiness”, Symposium on Computers and Communications, 30 juny-3 de juliol, Barcelona.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació