Alguns tràmits (*) permeten acreditar la identitat digital amb els següents sistemes:

(*) La signatura de contractes s'ha de fer amb certificat electrònic (idCAT, TCAT, FNMT, o altres certificats electrònics)