FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA PER CURSOS    
Tipologia assignatura Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
       
Primer curs
AFB     Introduction to Economics
AFB     Business Economics
AOB     Mathematics I
AFB     Data Analysis
AFB     Introduction to Game Theory
AOB     Mathematics II
AFB     Introduction to Business Law
AOB     Microeconomics I
AOB     Introduction to Financial Accounting
AOB     Mathematics III
       
Segon curs
AOB     Financial Statements Analysis
AFB     Probability and Statistics
AOB     Microeconomics II
AFB      Economics and Business History
AFB     Macroeconomics I
AOB     Economic Institutions and Markets
AOB     Macroeconomics II
AOB     Seminar Paper
AOB     Financial Economics
AOB     Econometrics I
       
Tercer i quart curs
AOB     Human Resources I
AOB     Cost Accounting I
AOB     Marketing 
AOB     Finance 
AOB     International Marketing 
AOB     Operations Management
AOB     International Finance 
AOB     Strategic Management I
AOB     International Financial Accounting 
AOB     Strategic Management II
AOB     Business Taxation
AOB     International Economics I
       
AFB: Assignatura de FORMACIÓ BÀSICA    
AOB: Assignatura OBLIGATÒRIA