Visualització del contingut web Visualització del contingut web

¿Què és OSWALDO?

OSWALDO és un projecte que té l'objectiu principal de crear la cultura d'observació de la docència entre iguals per promoure una millora contínua a nivell institucional gràcies a la valoració i retroalimentació entre professionals que siguin preferiblement de la mateixa àrea o disciplina.

Aquesta valoració es fa amb l'objectiu de recollir evidències tant de punts forts com d'elements per a la reflexió i millora, és a dir, té un objectiu clarament constructiu.

Quan es recomana dur a terme OSWALDO?

Tot i que les observacions es poden fer en qualsevol moment de l'assignatura, es recomana fer-les al principi donada la seva finalitat de millora contínua. Al realitzar les observacions a l'inici de l'assignatura objecte, es poden incorporar els ajustos que es considerin oportuns fruit de la reatroalimentació i el feedback rebut de les observacions.

El nombre d'observacions no està definit per defecte. Cada tàndem pot dur a terme el nombre de vegades que es consideri pertinent.

MATERIALS ASSOCIATS AL PROJECTE:

Introducció i Protocol

Rúbrica d'observació