No s'han trobat resultats

Casesnoves-Ferrer, R.; Forcadell-Guinjoan, M.; Gavaldà-Ferré, N. (eds.). Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell. Edicions de l'IULA; 2014.

Clua, Esteve; Lloret, M.R. (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; 2013.

Turell, M. Teresa. Los retos de la lingüística forense en el siglo XXI. In Memoriam Enrique Alcaraz Varó. Alacant: Departamento de Filología a Inglesa. Universitat d'Alacant; 2010.

Turell, M. Teresa; Spassova, Maria; Cicres, Jordi (ed.). Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; 2007.

Turell, M.Teresa (ed.). El Plurilingüismo en España. Barcelona: Publicacions de l'IULA. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; 2007.

Oro JM, Varela Zapata J, Anderson J (eds.). Lingüística Aplicada al Aprendizaje de Lenguas. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela; 2005.

Turell, M.Teresa (ed.). Lingüística forense, lengua y derecho. Conceptos, métodos y aplicaciones. Barcelona: Publicacions de l¿IULA; 2005.