No s'han trobat resultats

Alonso, Araceli; Williams, Geoffrey; DeCesaris, Janet. Studying lexical meaning in context: from collocation to collocational networks and resonance. Dins: Torner, Sergi; Bernal, Elisenda (ed.). Collocations and other lexical combinations in Spanish. Theoretical, lexicographical and Applied perspectives. Oxford: Routledge; 2017. p. 41-74.

Calvo Rigual, Cesáreo; DeCesaris, Janet. Polisemia y lexicografía bilingüe. Dins: Sariego López, I.; Gutiérrez Cuadrado, J.; Garriga Escribano, C. (ed.). El diccionario en la encrucijada: de la sintaxis y la cultura al desafío digital. Escuela Universitaria de Turismo Altamira; 2017. p. 217-234.

Clua, Esteve; Iglesias, Aitor; Usobiaga, Iker; Salicrú, Miquel. Nola identifikatu ezaugarri esanguratsuenak bariaziodialektalean: DiaTech nabarmentzeko aukera. Dins: Iglesias, Aitor; Esunza, Ariane. Gotzon Aurrekoetxea lagunarterik hara. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua; 2017. p. 25-34.

Clua, Esteve; Saffroy, Aurélie. Universales lingüísticos e intercomprensión oral. Dins: Malingret, Laurence; Rodríguez Pedreira, Nuria (eds.). Voies de convergence dans l'espace ibéro-gallo-roman. Le manuscrit Savoirs, Exotopies; 2017. p. 47-60.

Clua, Esteve. La Intercomprensió. Dins: Mònica Pereña (coordinadora). Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe. metodologies i estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la pràctica docent. Horsori, ICE UB; 2016. p. 35-46.

Clua, Esteve. Las distància lingüística de les varietats nord-catalanes a partir de les dades del COD. Dins: Christian Lagarde; Martine Berthelot (eds.). Travaux: Qüestions sur la langue en Catalogne du Nord. Éditions Trabucaire; 2016. p. 69-84.

De Yzaguirre, L.. Les geminacions a l'estàndard oral. Dins: Pradilla MA. Miscel·lània d'Homenatge a Joan Martí i Castell. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili; 2016. p. 345-351.

Cicres, J.; García-Barrero, D.; Gavaldà, N.; Marquina, M.; Queralt, S.; López, F.; Spassova, M.S.. Idiolectometria forense: estat de la qüestió. Dins: Casesnoves-Ferrer, R.; Forcadell-Guinjoan, M.; Gavaldà-Ferré, N. (eds.). Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell. Edicions de l'IULA; 2014. p. 241-252.

Campmany Jané, E. Els clítics pronominals al català central septentrional: una visió sincrònica i diacrònica. Dins: Clua, Esteve; Lloret, M.R. (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; 2013. p. 89-112.

Casesnoves, R.; Daussà, Eva J.. Les institucions catalanes a NYC: influència en la transmissió i manteniment del català. Dins: Arroyo-Molinar, L.; Simó-Solsona, M. (eds.). Actes del VI Congrés Català/Internacional de Sociologia. Associació Catalana de Sociología; Institut d'Estudis Catalans; 2013. p. 2-25.

Climent-Ferrando, Vicent. Two Decades of Immigration Policies in Catalonia (1993-2013). In Search of a Public philosophy. Dins: Medda-Windischer, R.; Carla, A (eds.). Politiche Migratorie e Autonomie Territoriali. Nuove Minoranze, Identità e Cittadinanza in Alto Adige e Catalogna. Eurac; 2013.

Climent-Ferrando, Vicent. Zwei Jahrzehnte Einwanderungspolitik in Katalonien (1993-2013). Auf der Suche nach einer Weltanschauung. Dins: Medda-Windischer, R.; Carla, A (eds.). Politiche Migratorie e Autonomie Territoriali. Nuove Minoranze, Identità e Cittadinanza in Alto Adige e Catalogna. Eurac; 2013.

Clua, E.; Goebl, H.; Casassas, X.; Civit, S.; Salicrú, M.. Anàlisi dialectomètrica del COD amb el suport del VDM. Dins: Clua, Esteve; Lloret, M.R. (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; 2013. p. 133-168.

Clua, E.; Lloret, M.R.. Presentació. Dins: Clua, Esteve; Lloret, M.R. (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; 2013. p. 7-14.

De Yzaguirre, Ll.. L'AMARG i la pronúncia heterolectal de les variants morfològiques d'àmbit restringit. Dins: Clua, Esteve; Lloret, M.R. (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; 2013. p. 233-244.

Turell Julià, Maria Teresa. El temps aparent i el temps real en estudis de variació i canvi lingüístic. Dins: Montoya Abat, B.; Mas i Miralles, Antoni (eds.). Studia lingüística in honorem Francisco Gimeno Menéndez. Publicacions de la Universitat d'Alacant; 2013. p. 659-674.

Casesnoves Ferrer, Raquel; Juarros-Daussà, Eva. La influencia de la política lingüística en la transmisión del catalán y del gallego dentro y fuera de sus fronteras. Dins: Elorza, Izaskun; Carbonell, Ovidi; Cortés, Reyes Albarrán; García Riaza, Blanca; Pérez-Veneros, Miriam. Empiricism and Analytical Tools for 21st Century Applied Linguistics. Selected papers from the XXIX International Conference of the Spanish Association of Applied Linguistics. 2012 ed. Ediciones Universidad de Salamanca; 2012. p. 861-874.

Krebs, Viola; Climent-Ferrando, Vicent. Languages Cyberspace and Migrations. Dins: Vannini, Laurent; Crosnier, Hervé le. Netlang. Multilingualism in Cyberspace C&F éditions; 2012. p. 231-247.

Turell, M. Teresa. Detection approaches to plagiarism in literary translation Dins: Lanero, Juan José; Chamosa, José Luis. Lengua, traducción, recepción: en honor de Julio César Santoyo. León: Universidad de León. Área de Publicaciones; 2012. p. 533-560.

Turell, Maria Teresa. Lingüística forense: el llenguatge ens delata!. Dins: Colón Doménech, Germà; Gimeno Betí, Lluís (eds.). La Lingüística i les seues aplicacions en la societat. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I; 2012. p. 141-166.