No s'han trobat resultats

Aurrekoetxea G, Iglesias A, Clua E, Usobiaga I, Salicrú M. Analysis of Transitional Areas in Dialectology: Approach with Fuzzy Logic. Journal of Quantitative Linguistics 2021; 28(4): 337-355.

Aurrekoetxea Olabarri G, Abasolo J, Clua E, Usobiaga I, Salicrú Pagués M. Hizkuntza-aldagaien aldakortasuna. Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 2021; 118: 95-114.

De Yzaguirre, Lluís. L'adaptació de l'escrable al català. Terminàlia 2020; (21): 60-64.

DeCesaris, Janet; Marello, Carla. Perspectives on front matter in monolingual dictionaries of Spanish and Italian. Lexicography ASIALEX 2020; 7(1-2): 135-149.

Clua, E.; Lloret, M.R.. COD2: An Oral Dialectal Corpus for the Analysis of Spatial and Temporal Variation in Catalan. Procedia. Social and Behavioral Sciences 2015; 198: 89-94.

Clua, E.; Lloret, M.R.. Aproximación dialectométrica a la clasificación dialectal del catalán. Anuario L/L. Serie estudios lingüísticos 2014; (24-28): 156-169.

Clua, Esteve. El projecte DiLET: Una nova anàlisi de la distància lingüística. Révue d'Études Catalans (REC) 2014; 1: 135-149.

Marquina, M.; Queralt, S.. Similarity threshold to detect plagiarism in Spanish. RAEL: revista electrónica de lingüística aplicada 2014; 13(1): 79-95.

Queralt, S.. S'ha escrit un anònim. Butlletí de l'Associació Promotora de la Llengua Catalana 2014; (7).

Casasnovas-Ferrer, R.. El valencià en 25 anys (II): percepcions i valoracions. Revista de Llengua i Dret 2013; (59).

Turell, M. Teresa; Gavaldà, Núria. Towards an Index of Idiolectal Similitude (or Distance) in Forensic Authorship Analysis. Journal of Law and Policy 2013; 495-514.

Casesnoves Ferrer, Raquel. El valencià en 25 anys (I). Com són els seus parlants?. Revista de Llengua i Dret 2012; 58: 111-136.

Casesnoves Ferrer, Raquel. The effect of prestige in language maintenance: the case of Catalan in Valencia Journal of Estonian and Finno-Ugri Linguistics 2011; 2(1): 57-74.

Cicres, Jordi. Transcripció i autenticació de gravacions en contextos judicials. Llengua, societat i comunicació 2011; 9: 25-31.

Climent-Ferrando, Vicent. La recherche sur l'immigration en Catalogne bilan 2000-2010 Migrations société 2011; 23(134-135): 251-268.

Gavaldà, Núria. Sociolingüística de la variació i lingüística forense. Llengua, societat i comunicació 2011; 9: 48-59.

Queralt, Sheila; Spassova, Maria; Turell, M. Teresa. L'ús de les combinacions de seqüències de categories gramaticals com a nova tècnica de comparació forense de textos escrits. Llengua, societat i comunicació 2011; (9): 60-68.