Electricitat

El consum d'electricitat s'ha racionalitzat amb el temps, i se n'ha aconseguit una disminució suficient per abaratir el total de la factura tot i que el preu de l'electricitat hagi sofert constants pujades. La major part del consum es troba en un mateix entorn per m2, a excepció del consum del Campus del Mar, que és sensiblement inferior al de la resta.

Cal destacar que el campus del Poblenou, tot i tenir subministrament d'energia tèrmica, té la mateixa ràtio per m2 que Ciutadella i Mercè, com a conseqüència de l'alta tecnificació de tota la zona de Tallers. 

Indicador consum/m2 2009 2010 2011 2012 2013
Àrea de Ciutadella 136,21 132,57 107,16 96,95 100,70
Àrea del Poblenou 107,20 102,75 119,11 109,93 102,22
Àreade  Mercè 137,64 120,40 104,30 98,64 89,75
Àrea del Mar 73,45 65,59 50,80 52,93 36,87
TOTALS 123,37 118,64 105,79 97,34 94,83

Gas

A les àrees de Mercè i del Mar s'utilitza el gas per a l'aigua calenta de la climatització i el seu consum es va reduint. El 2011, a l'àrea de Mercè, es va portar a terme una acció de millora en la recirculació de l'aigua de climatització, i al campus del Mar es van passar les instal·lacions de l'estabulari al PRBB.

Indicador kWh/m2 2009 2010 2011 2012 2013
Àrea de Mercè 31,21 35,33 19,65 22,24 21,67
Àrea del Mar   33,11 30,07 18,39 11,58

Energia tèrmica

Actualment només s'utilitza l'energia tèrmica al campus del Poblenou, on hi hados tipus de subministraments, el de Roc Boronat i el de Tallers. En el cas de Tallers, és directe del comptador de la companyia de distribució Districlima. En aquest sentit, s'han diferenciat dos consums; però tots dos tenen un caràcter semblant, ja que tot i portar a terme mesures de racionalització, el terme fix que es paga és molt elevat i no permet reduir-ne el cost.

Indicador consum kWh/m2 2009 2010 2011 2012 2013
Àrea del Poblenou (Roc Boronat)  99,903 84,496 54,872 44,458 47,768
Àrea del Poblenou (Tallers)    298,511 231,050 205,137 219,478

Aigua

El consum de l'aigua és el més irregular de tots. El motiu és conseqüència, per una banda, del control dels consums de forma laxa i, de l'altra, perquè només es pot incidir en el consum mitjançant la conscienciació dels usuaris.

Indicador m3/m2 2009 2010 2011 2012 2013
Àrea de Ciutadella 0,24 0,25 0,21 0,22 0,34
Àrea del Poblenou 0,19 0,18 0,32 0,25 0,21
Àrea de Mercè 0,24 0,25 0,26 0,23 0,29
Àrea del Mar   0,39 0,15 0,17 0,16