Electricitat

 

Consum d'electricitat (kWh) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 7.118.767 6.688.144 5.030.638
Campus del Mar 3.370.508 3.386.908 2.997.301
Campus del Poblenou 2.651.397 2.546.114 2.095.955
Edifici Mercè 319.238 306.735 213.251


 

Consum d'electricitat per Kwh a la Universitat Pompeu Fabra. Evolució 2018-2020

 

 

Consum d'electricitat per m2 (kWh) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 82,59 77,59 58,36
Campus del Mar 419,93 428,07 393,99
Campus del Poblenou 77,37 74,30 61,17
Edifici Mercè 65,46 62,89 43,73
 

Consum d'electricitat a la UPF per metre quadrat

 

Consum d'electricitat per usuari (kWh) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 805,56 741,32 549,92
Campus del Mar 1.949,40 1.960,02 1.741,60
Campus del Poblenou 585,81 551,35 462,68
Edifici Mercè 1.484,83 1.426,67 991,87
 

Consum d'electricitat a la UPF per usuari

Gas

Consum de gas (kWh) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 724.100 741.870 497.257
Campus del Mar 917.668 908.186 772.381
Edifici Mercè 79.506 69.840 54.057
 

Consum de gas

 

Consum de gas per m2 (kWh) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 17,93 18,37 12,32
Campus del Mar 108,42 107,52 90,79
Edifici Mercè 16,3 14,32 11,08
 

 

Consum de gas per usuari (kWh) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 0 0 0
Campus del Mar 299,69 278,01 232,23
Edifici Mercè 369,8 324,84 251,43
 

Energia tèrmica

[Pendent]


Aigua

 

Consum d'aigua (m3) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 29.037 27.079 13.486
Campus del Mar 4.881 4.565 3.409
Campus del Poblenou 6.062 6.503 2.726
Edifici Mercè 1.186 1.106 453
 

Consum d'aigua

Consum d'aigua per m2 (m3) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 0,34 0,35 0,17
Campus del Mar 0,55 0,68 0,57
Campus del Poblenou 0,21 0,22 0,09
Edifici Mercè 0,24 0,23 0,09

 

 

Consum d'aigua per usuari (m3) 2018 2019 2020
Campus de la Ciutadella 3,29 3,00 1,47
Campus del Mar 2,82 2,64 1,98
Campus del Poblenou 1,34 1,41 0,60
Edifici Mercè 5,52 5,14 2,11
 

Consum d'aigua per usuari (m3)