Discapacitat o dèficit visual

 • Ordinadors amb programes adaptatius (Jaws o ZoomText) per als exàmens.
 • Transcripció al Braille d’exàmens i recursos docents (en coordinació amb la Once).
 • Ampliació de lletra en exàmens.
 • Persona de suport en la lectura d’exàmens (amb autorització del docent).
 • Suport digital pels exàmens (ordinador de la UPF).

 

Discapacitat o dèficit auditiu
 
 • Aparell FM.
 • Reserva d’espai a la primera fila.
 • Servei d’intèrpret de llengua de signes.
 • Mascaretes comunicatives durant la docència presencial i per classes en línia en espais no habilitats.
Discapacitat física motora
 
 • Mobiliari i material adaptat per usuaris amb cadira de rodes (taules adaptades).
 • Accessibilitat a tots els espais docents del campus i amb ascensor als de plantes superiors (clau d’accés restringit).

 

Trastorn del neurodesenvolupament (trastorn d’aprenentatge, TDAH, dislèxia, TEA)

 • Ordinadors per als exàmens.
 • Flexibilitat en la correcció ortogràfica.
 
Discapacitat psicosocial (malalties mentals)
 
 • Flexibilitat en els terminis durant el període lectiu
 • Ajustaments en la docència (plans docents)
Discapacitat física no motora o orgànica (malalties cròniques, ingressos hospitalaris urgents, de curta durada, tractaments oncològics)
 
 • Ajustaments en el terminis docents i d’exàmens sempre que el pla docent i el calendari acadèmic ho permeti. Caldrà comptar amb l’autoritat acadèmica.
De caràcter general
 
 • Temps addicional per a la realització dels exàmens.
 • Possibilitat d’examen oral (segons normativa i pla docent).