El projecte SIGN-HUB

El projecte SIGN-HUB té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.10 institucions de 7 estats diferents estem treballant conjuntament per crear una plataforma innovadora i integradora de recursos per a la documentació lingüística, històrica i cultural del patrimoni de les comunitats sordes i per a l'avaluació de la llengua de signes en els entorns d'intervenció clínica i de l'escola.

 

Amb aquesta finalitat, es crearà una plataforma digital puntera, oberta i amb interfícies accessibles a mida dels usuaris. Inicialment, el projecte alimentarà aquesta plataforma amb contingut bàsic en els següents dominis, ampliables en el futur a altres llengües de signes:

  • gramàtiques digitals de 6 llengües de signes, produïts amb una nova eina en línia d’elaboració de gramàtica;
  • un atles interactiu digital d'estructures lingüístiques de les llengües de signes del món;
  • instruments d'avaluació en línia de la llengua de signes per a l'educació i la intervenció clínica, i
  • el primer arxiu digital de relats de vida dels signants d'edat avançada, subtitulat i parcialment anotat de propietats lingüístiques.