Els enllaços que us oferim estan relacionats amb les àrees d'investigació del SIGN-HUB: gramàtica de les llengües de signes, atles lingüístics, avaluació de la llengua de signes i preservació del patrimoni lingüístic i cultural de les comunitats signants.

A més, també incloem les altres pàgines del projecte i enllaços de webs més generals sobre la comunitat sorda i les llengües de signes.

 

Pàgines web del projecte SIGN-HUB

 

Enllaços relacionats

Hi trobareu tota la informació sobre el projecte "Desentranyant les gramàtiques de les llengües de signes europees: cap a la ciutadania plena dels sords signants i la protecció del seu patrimoni lingüístic" (COST Action IS1006), liderat pel Dr. Josep Quer entre 2011 i 2015.

Descripció de la gramàtica bàsica de l'LSC en català, castellà, anglès i LSC, publicada el 2005 i elaborada pel grup GRIN (Gramàtica i interpretació de llengües de signes): Delfina Aliaga, Josep Boronat, Santiago Frigola, Joan M. Gil, Pilar Iglesias, Marina Martínez, Josep Quer i Eva M. Rondoni.

L'atles mundial d'estructures lingüístiques (World Atlas of Language Structures, WALS) és una base de dades sobre propietats estructurals lingüístiques (fonològiques, gramaticals, lèxiques) recollides per un grup de 55 autors, que han revisat fonts diverses (com ara gramàtiques de referència).

Ethnologue: Languages of the World ha catalogat des de 1951 les llengües vives del món conegudes fins ara. Hi han participat centenars de lingüistes i altres investigadors de tot el món. Compta amb un gran reconeixement.

Pàgina creada pel Dr. Tobias Haug que recull els tests lingüístics creats per avaluar diverses llengües de signes.

L'objectiu d'una part del projecte Patrimoni cultural europeu online (European Cultural Heritage Online, ECHO), dut a terme el 2007, va ser crear un corpus lingüístic de tres llengües de signes: llengua de signes holandesa, llengua de signes britànica i llengua de signes sueca.

Entre 2009 i 2011 es va dur a terme un grup de treball per discutir sobre els corpus de llengües de signes.

En aquesta web, trobareu documents sobre diverses llengües de signes (llengua de signes inuit, llengua de signes hawaiana, llengua de signes del Camerun, Kata Kolok, etc.).

Vegeu-ne alguns exemples:

Documentació de la llengua de signes hawaiana

Documentació i descripció de la llengua de signes inuit

Kata Kolok, Documentació longitudinal de l’adquisició de la llengua de signes en un poble de Bali

Corpus de llengües de signes