Col·laboradors

Basque Center on cognition, Brain and Language

Basque Center on Cognition, Brain and Language

El BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language) col·labora amb el projecte SIGN-HUB en l’àmbit de la llengua de signes espanyola (LSE). En el centre, l’investigador del SIGN-HUB per la UPF Miguel Ángel Sampedro, junt amb els investigadors Brendan Costello i Saúl Villameriel, treballen en tres tasques del projecte SIGN-HUB: elaborar la gramàtica de l’LSE, produir eines d’avaluació de l’LSE i col·laborar en la creació d’un arxiu digital d’entrevistes a persones sordes d’edat avançada.