1. L'interessat incia el tràmit en el consolat espanyol del país d'origen, o bé de residència, on haurà de sol·licitar un visat com a exempt.
  2. A banda de la documentació que el consolat li requerirà (certificat de penals i certificat mèdic, entre altres), la Universitat li haurà d'enviar un document oficial, signat pel vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, on s'especifiquin les clàusules contractuals que tindrà durant la seva vinculació amb la Universitat.
  3. En el termini d'un mes, l'interessat ha de recollir la notificació de concessió de visat en el consolat i entrar en territori espanyol durant la vigència del visat, que no serà superior a tres mesos.
  4. Si l'autorització té una vigència superior a sis mesos, en el termini d'un mes des de l'entrada en territori espanyol, l'interessat ha de sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per fer aquest tràmit, s'ha de demanar cita prèvia.

Més informació del tràmit.

 

Renovació de l'autorització

La renovació d'aquesta autorització es pot fer via telemàtica o via ordinària (presentant la documentació en qualsevol registre oficial; es recomana el de l'Oficina d'Estrangeria). Aquest tràmit es pot fer durant els 60 dies immediatament anteriors a la data de caducitat de la targeta. En cap cas es pot renovar un cop transcorreguts tres mesos des del seu venciment.