Convocatòria 2020_16

PDI laboral - Professor Associat

Obert
Places: 8
Termini de presentació sol·licituds: 22/10/2020
Convocatòria 2020_16
21
set.
2020

Avís el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 d'octubre del 2020

Places del Departament de Dret

Departament de Dret

Referència Places Informació Addicional
DRE_16_20_AS_35
 • Places: 2
 • Àrea de coneixement: Dret Civil
 • Perfil: Introducció al dret de l'empresa 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
----
DRE_16_20_AS_36
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Dret Civil
 • Perfil: Introduction to Business Law 
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
----
DRE_16_20_AS_37
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Dret Civil
 • Perfil: Dret de Familia
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
----
DRE_16_20_AS_38
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
 • Perfil: Dret Financer i Tributari_Dret Tributari Internacional
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
----
DRE_16_20_AS_39
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
 • Perfil: Dret internacional Privat
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 2
----
DRE_16_20_AS_40
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Dret Penal
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Horari Tarda
DRE_16_20_AS_41
 • Places: 1
 • Àrea de coneixement: Dret Penal
 • Perfil: Dret Penal
 • Categoria dedicació: Professor associat tipus 3
Horari Matí
Sol·licitud i termini de presentació de sol·licituds
22
oct.
2020

El termini s'inicia el dia 1 d'octubre fins el 22 d'octubre del 2020

 • Sol·licitud registre electrònic (preferentment)
 • Sol·licitud registre presencialment
Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos
04
nov.
2020
Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos
18
nov.
2020
 • Sol·licitud d'esmena
Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos
20
nov.
2020
Publicació provisió de places
04
des.
2020
Publicació
22
des.
2020

Es dóna publicació de l'entrada al Registre General d'aquesta Universitat, en data 11 de desembre del 2020, d'un recurs de reposició contra la resolució de data 4 de desembre de 2020 que resolt la provisió i publicació de les places de professorat associat del Departament de Dret de la convocatòria de concurs 2020_16, a l’efecte que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en defensa dels seus drets en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Les al·legacions es poden presentar mitjant una instància general electrònica adreçada al vicerector per a la direcció de projectes de professorat de la Universitat Pompeu Fabra. 

Consulta del recurs de reposició interposat