Per tal de donar compliment a la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP) s'ha optat per crear una instància general que permeti a la comunitat universitària la relació telemàtica amb la UPF amb totes les garanties jurídiques en el cas en què no hi hagi un formulari normalitzat per a un procés. Això significarà l'inici de l'expedient electrònic i la millora de la gestió interna dels expedients. Amb aquest nou servei es vol aconseguir un estalvi de temps i de diners important.

 

Per accedir-hi aneu al Catàleg de procediments -tràmits-