Els estrangers en situació d'estada per estudis poden accedir a la situació d'exempció sense necessitat de sol·licitar visat al seu país, sempre que tinguin una oferta per treballar.

 

Requisits

 • Acreditar permanència continuada a Espanya durant almenys tres anys amb targeta d'estudiant.
 • Acreditar haver superat els estudis o haver finalitzat el treball de recerca, amb aprofitament
 • No haver estat becat o subvencionat per organismes públics o privats en el marc de programes de cooperació o de desenvolupament del país d'origen.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni en els països on hagi residit anteriorment.

 

Procediment

El Servei de PDI sol·licita cita prèvia per a l'interessat, el qual ha d'anar a fer el tràmit.

Documentació necessària:

 • imprès de sol·licitud EX-09
 • original i còpia completa del passaport
 • origianl i còpia de la targeta d'estada com a estudiant
 • certificació acreditativa d'haver superat els estudis amb aprofitament
 • còpia del contracte
 • document que acrediti que no ha estat becat o subvencionat per organismes públics o privats dins de programes de cooperació o desenvolupament del país d'origen. Per acreditar-ho poden presentar:
  • Certificat de la Direcció General d'Assumptes i Assistència Consulars, sobre si l'estudiant va acreditar disposar de mitjans de subsistència propis o beca en el moment de presentar la sol·licitud de visat.
  • Certificat de la missió diplomàtica o oficina consular del país d'origen sobre la impossibilitat d'acreditar aquest extrem, acompanyat d'una declaració jurada de l'interessat en la qual consti que no ha estat becat.

Aquesta modificació s'ha de sol·licitar durant els tres mesos anteriors a l'extinció de l'autorització d'estada per estudis.

Un cop resolt, el treballador ha de sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per fer aquest tràmit, s'ha de demanar cita prèvia

Més informació.