A qui s'aplica?

Titulars nacionals dels estats següents:

 1. Estats membres de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia.
 2. Estats part a l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein i Noruega.
 3. Acord de 21 de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre lliure circulació de personal: Suïssa.

Familiars extracomunitaris del nacional comunitari

 1. Cònjuge o parella de fet inscrita en un registre públic establert en un estat membre de la Unió Europea.
 2. Fill del ciutadà de la UE o del seu cònjuge o parella de fet registrada, menor de 21 anys o major de 21 anys que visqui al seu càrrec o que estigui incapacitat.
 3. Ascendent directe del ciutadà de la UE, o del seu cònjuge registrat, que visqui al seu càrrec.

 

Documentació requerida per signar el contracte

 1. Sol·licitar el certificat de registre de la UE (per als titulars comunitaris) o la targeta de familiar de ciutadà de la UE (per als familiars), si s'ha de treballar per un període superior a tres mesos.

Per fer aquesta sol·licitud cal empadronar-se a l'ajuntament de la localitat on tingueu un domicili: informació del tràmit d'empadronament a Barcelona ciutat.

Important: si l'empadronament és a Barcelona ciutat, prèviament s'ha de demanar cita des d'aquesta web (és recomanable fer-ho amb tres setmanes/un mes d'antelació). Si el domicili és fora de Barcelona ciutat, no cal demanar cita prèvia. Consulteu el llistat de comissaries.

 • Documentació necessària:
  • model sol·licitud EX-18 (per duplicat)
  • original i còpia del passaport
  • declaració de contractació de la Universitat (el prepara el Servei de PDI)
  • abonar una taxa de tramitació, que us facilitaran el dia que presenteu la sol·licitudm de 10,60€.
  • els familiars del titular comunitari han de sol·licitar la targeta de familiar del ciutadà de la UE.
 1. Un cop s'obté el certificat anterior, s'ha de tramitar el número d'afiliació a la Seguretat Social davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (model TA.1). Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar el passaport original i còpia, i el certificat de registre original i còpia.
 2. S'ha d'obrir un compte bancari.

 

Residència permanent

Tant els ciutadans de la UE com els seus familiars poden obtenir residència permanent a Espanya, sempre que compleixin certs requisits. Com a norma general, el requisit és haver residit de manera continuada a Espanya per un període de 5 anys.