Accés

L'accés al cos de catedràtic d'universitat suposa la promoció dels titulars d'universitat.

La Universitat Pompeu Fabra no convoca noves places de titular d'universitat, però garanteix la possible promoció d'aquets professors.

Concurs d'accés

Concurs per accedir al cos de catedràtics d'universitat.

Requisits de participació:

  • Acreditació per accedir al cos de catedràtics d’universitat.
  • O pertànyer al cos de catedràtics d’universitat, en actiu o en excedència.
Concurs de promoció

Concurs destinat a la promoció dels Professors Titulars d'Universitat. L’única diferència amb el concurs d’accés és que no s’hi poden presentar funcionaris del cos de catedràtics d’universitat.

Requisits de participació:

  • Acreditació per accedir al cos de catedràtics d’universitat.
  • Haver prestat, com a mínim, dos anys de serveis efectius en el cos de professors titulars d’universitat.
Concurs de mobilitat

La Universitat pot convocar concursos per a la mobilitat de funcionaris d'altres universitats. La participació està reservada a catedràtics d'altres universitats.

Nomenament de funcionari

Els catedràtics d'universitats són funcionaris del cos docent estatal.

Mantenen el mateix règim de MUFACE/Drets passius o Seguretat Social que tenien com a professors titulars.

Incompatibilitats

La dedicació a temps complet del professorat universitari és incompatible amb qualsevol altra activitat.