Organització sindical

Nombre alliberats

Hores anuals

Retribució anual

Cost anual

CCOO

2

3.120

 54.657,02 € 

68.430,59 €

Intersindical-CSC

3

4.760

82.908,76 €

94.258,48 €

UGT

1

1.560

37.748,54 €

49.412,84 €

Total

6

9.440

175.314,32 

212.101,91 

Actualitzat 3/12/2020