2016: Rebecca Walter. Der Plurilinguale Sprachgebrauch im Kontext der Immersion: eine qualitative Studie aus soziokultureller Perspektive. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. UPF. Data de defensa: 03.11.2016.