No s'han trobat resultats

Esteve, Olga. Aprender del aula:aprender a indagar. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura 2015; 68(68).

Esteve Ruescas, Olga Atienza Cerezo, Encarna. Tender puentes entre lenguas y culturas. Cuadernos de pedagogía 2015; (458): 34-39.

Esteve, O.. Entre la pràctica y la teoría. Comprender para actuar. Ikastaria: Cuadernos de Educación 2013; (19).

Esteve, O.; Carandell, Z.. Fomentant la pràctica reflexiva col.lectiva en els centres educatius: cap a un nou paradigma de l'assesorament a centre. Innovib: recursos i recerca educativa de les Illes Balears 2011; 2: 22-35.

Esteve, O.. Fremdsprachenforschung, Unterrichtspraxis und Lehrerweiterbildung in Spanien. Fremdsprachen = Foreign languages = Langues étrangères = Lenguas extrangeras Zeitschrift für Theorie 2011; 40(1): 100-114.

Carandell, A.; Esteve, O.. Construint coneixement de forma compartida. Guix: elements d'acció educativa 2010; 366: 71-77.

Esteve, O.. Què cal compartir per a un tractament integrat de les llegües a les escoles?. Perspectiva escolar 2010; 337: 31-40.

Esteve, O.; Carandell, Z.. La formació permanent del professorat des de la pràctica reflexiva. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura 2009; (49): 47-62.

Esteve, O.. La interacción, un proceso que implica conversar. Cuadernos de pedagogía 2009; (391): 56-59.

Esteve, O.. Què cal compartir per a un tractament integrat de llengües a les escoles?. Perspectiva escolar 2009; (337): 31-40.

Esteve, O.; Carandell, Z.; Palacios, R. M. Unir voces para llegar más lejos. Cuadernos de pedagogía 2008; (379): 72-74.

Esteve, O.; Keim, L.; Carandell, Z.. El portafoli docent com a eina per a la formació del professorat. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura 2006; (39).

Arumí Ribas, Marta Esteve Ruescas, Olga. Using instruments aimed at self-regulation in the consecutive interpreting classroom: two case studies. Electronic Journal of Foreign Language Teaching 2006; 3(2): 158-189.

Esteve, O.. La reflexión a partir de la observación de la propia experiencia. Cervantes: revista del Instituto Cervantes de Bremen 2004; (16).

Esteve, O.. Language awareness im mehrsprachigen kontext kataloniens. Fremdsprache Deutsch 2004; (31).

Esteve, O.; Cañada, M.D. Organització i ús de materials d'autoaprenentatge per a la millora de la competència d'aprenents adults. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura 2004; -.