Vés enrere Territori i poder públic: anàlisi prospectiva d'una relació canviant (TERRA) 2002-2006

Territori i poder públic: anàlisi prospectiva d'una relació canviant (TERRA) 2002-2006

Territori i poder públic: anàlisi prospectiva d'una relació canviant (TERRA) 2002-2006
Ref.SEC2002-03703

El territori és una institució essencial per al Dret públic, on té una funció capital com a objecte, fonament i límit del poder polític i administratiu. El Projecte TERRA va pretendre analitzar l'evolució de les relacions entre territori i poder públic com a conseqüència de fenòmens molt diversos però íntimament relacionats (la globalització, la creixent interdependència entre els ens públics territorials, l'empetitiment del territori arran de la inversió en modernes infraestructures i mitjans de transports, la progressiva fragilitat del territori a mesura que s'intensifiquen els seus usos, la formació de metròpolis urbanes i l'emergència d'un nou territori -el ciberespai- de la mà de les tecnologies de la informació i la comunicació).

La hipòtesi de la qual es va partir és la de si ens trobem davant d'un autèntic canvi de paradigma, caracteritzat per la mutació de les relacions clàssiques entre territori i poder i per la modificació de les regles profundes de la distribució de competències entre els ens públics articulades sobre aquesta relació (principi de territorialitat de les competències, principis de proporcionalitat i de subsidiarietat) en benefici d'unes altres (primacia de l'estatut personal, del criteri de l'interès o de l'afectació, etc.).

Investigadors principals

Enric Argullol
El Projecte TERRA va comptar amb el finançament del Ministeri de Ciència i Tecnologia, en el marc de la convocatòria corresponent a l'any 2003 del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (Ref.SEC2002-03703).