Vés enrere Plataforma de treball en xarxa i detecció automàtica

Desenvolupament d'una plataforma de treball en xarxa via Internet en neologia catalana i millora de les estratègies de detecció automàtica de neologismes

Desenvolupament d'una plataforma de treball en xarxa via Internet en neologia catalana i millora de les estratègies de detecció automàtica de neologismes
projecte vinculat al conveni entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

Desenvolupament d'una plataforma de treball en xarxa via Internet en neologia catalana i millora de les estratègies de detecció automàtica de neologismes. Projecte vinculat al conveni entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra que té com a objectius crear una plataforma d'accés a la informació multilingüe, desenvolupar una plataforma web per possibilitar el treball en xarxa, establir un mètode de recerca cooperativa, facilitar materials per a l'actualització en la creació i ús de neologismes, proposar-ne la detecció automàtica i constatar les tendències de creació de lèxic nou en les diferents llengües romàniques. Durada del projecte: 2005 - 2006.