Sóc Professora Agregada Serra Húnter en Estudis de Mitjans i Cultura Popular al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on duc a terme tasques de recerca i docència des de l'any 2006. Actualment sóc Directora del Grau en Comunicació Audiovisual i coordinadora de la Unitat de Recerca UNIC, reconegut i finançat com a Grup de Recerca Consolidat per l'AGAUR (2021 SGR 00921), i membre del Grup de Recerca MEDIUM.

Sóc doctora en Comunicació Social (UPF, 2010) i llicenciada en Comunicació Audiovisual (UPF, 2002). Les meves línies de recerca són els estudis televisius, celebrity studies, la cultura popular i els estudis del videojoc. El meu treball explora les connexions entre cultura mediàtica popular i valors neoliberals en l’àmbit de la telerealitat, els videojocs i les narracions mediàtiques sobre personatges famosos, així com les representacions i estereotips de gènere i classe: en concret, com les dones de classe treballadora són estigmatitzades en els mitjans. També he investigat els processos de celebritització de la política i els candidats.

En global, la meva trajectòria investigadora ha estat reconeguda per l’AQU amb dos trams de recerca (2008-2015, 2016-2021). He publicat articles en revistes acadèmiques com Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies; European Journal of Cultural StudiesCelebrity Studies; Games and Culture; Social Semiotics; Comunicar o Communications. Formo part del Consell Assessor de la revista Celebrity Studies i soc revisora de revistes acadèmiques internacionals com ara New Media & Society, Journal of Spanish Cultural Studies, International Journal of Communication, Observatorio OBS* o Catalan Journal of Communication & Cultural Studies.

Soc Investigadora Principal del projecte de recerca europeu Redistributive Imaginaries: Digitization, Culture, and Prosocial Contribution (REDIGIM), finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/NextGenerationEU/PRTR (PCI2022-135059-2, 2022-2025), sota el programa CHANSE Cofund 2021. Anteriorment, vaig ser co-Investigadora Principal del projecte de recerca Héroes de la crisis. Narrativa y discurso social en la cultura popular contemporánea (HEDECRI), finançat en convocatòria competitiva pel Ministerio de Economía y Competitividad (Plan Estatal de Fomento a la Investigación de Excelencia 2014, Ref.: CSO2014-56830-P, 2015-2019). També he participat com a investigadora en diversos projectes competitius i convenis de recerca amb l'administració pública estatal i autonòmica (he participat en un total de 12 projectes, 3 dels quals finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat).

Tinc una àmplia experiència com a docent en els Graus en Comunicació Audiovisual i Grau en Publicitat i Relacions Públiques i en diversos Màsters (Màster U. En Comunicació Social, Màster U. En Mitjans, Poder i Diferència), on imparteixo assignatures lligades amb l’anàlisi de la imatge i la cultura popular, l’estructura dels mitjans, i comunicació política. Tinc tres trams de docència reconeguts per l’AQU (2006-2011, 2011-2016, 2017-2021), el segon dels quals amb menció d’excel·lència de la UPF.