Llibres

OLIVA, M. (2013). Telerrealidad, disciplina e identidad. Los makeover shows en España. Barcelona: UOC. Comprar: Editorial UOCAmazon

Capítols de llibre

OLIVA, M. (2018). 'Yo es que soy de barrio': La representación del estereotipo de la 'choni' en los realities españoles durante la crisis econòmica. A: T. Hidalgo-Marí (ed). Mujer y televisión: Géneros y discursos femeninos en la pequeña pantalla. Barcelona: Ed. UOC.

OLIVA, M.; PÉREZ-LATORRE, Ó. (2016). Fin del mundo: instrucciones de juego. Un análisis de Battlestar Galáctica como mundo ficcional y como juego estratégico. Dins: N. Novell; I. Clúa Ginés (eds.) Y tienen un plan... Estudios críticos sobre Battlestar Galactica (2003-2009), México: Bonilla Artigas Editores. 

RUIZ COLLANTES, X.; OLIVA, M. (2015). Narrativity approaches to branding. Dins: G. Rossolatos (Ed.). Handbook of Brand Semiotics (pp. 89-150). Kassel: Kassel University Press. Llegir

PUJADAS, E.; RUIZ, X., PÉREZ, Ó.; OLIVA, M. (2014). “La identitat visual dels partits. Anàlisi dels cartells electorals i les home page de les pàgines web”. Dins: C. Pont i A. Capdevila (Eds.), Del carrer a les urnes. El dret a decidir, en campanya. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2012(pp. 189-222). Girona: Documenta Universitària.

PUJADAS, E.; PÉREZ, O.; OLIVA, M. (2012). “Discurs i imatge dels candidats a les cadenes de televisió”. Dins: CAPDEVILA, A.; PONT, C.; (eds.). La campanya fragmentada. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2010. 1 ed. Girona: Documenta, pp. 177-200

BESALÚ, R.; CIAURRIZ, F.; GUERRERO-SOLÉ, F.; OLIVA, M. (2010). “Informe sobre l’exhibició cinematogràfica 2008”. Dins: CORBELLA, J.M.; GIFREU, J. (eds.) La producció audiovisual a Catalunya 2008-2009. Girona: Documenta. pp. 177-202

BESALÚ, R.; GUERRERO-SOLÉ, F.; CIAURRIZ, F.; OLIVA, M. (2010). “Diagnòstic de la situació empresarial de l’animació”. Dins: CORBELLA, J.M.; GIFREU, J. (eds.) La producció audiovisual a Catalunya 2008-2009. Girona: Documenta. pp. 219-250.

OLIVA, M. (2009). “‘¡Transfórmame, por favor!’: un anàlisis semio-narrativo de los realities de transformación”. Dins: LEÓN, B. (coord.) Telerrealidad: el mundo tras el cristal. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, pp. 36-47

BESALÚ, R.; OLIVA, M. (2008) “Els programes de televisió més vistos  a Catalunya: anàlisi de les temporades 2004-05 i 2005-06”. Dins: GIFREU, J.; CORBELLA, J. (eds.) La producció audiovisual a Catalunya 2005-2007. Girona: Documenta Universitària. pp. 265-306.

BESALÚ, R.; OLIVA, M. (2008) “L’audiència i el perfil de les cadenes de televisió a Catalunya: anàlisi dels canvis entre les temporades 2004-05 i 2005-06”. Dins: GIFREU, J.; CORBELLA, J. (eds.) La producció audiovisual a Catalunya 2005-2007.Girona: Documenta Universitària. pp. 215-264.

BESALÚ, R.; OLIVA, M. (2008) “La producció de cinema a Catalunya: anàlisi de la participació de les productores catalanes en les pel·lícules de l’any 2005”. Dins: GIFREU, J.; CORBELLA, J. (eds.). La producció audiovisual a Catalunya 2005-2007.Girona: Documenta Universitària. pp. 69-94.