Grau en Comunicació Audiovisual (UPF):

 

Màsters Universitaris:

  • Cultural Studies and Popular Media (Màter Univeritari en Mitjans, Poder i Diferència, Assignatura optativa). Pla Docent de l'Assignatura
  • Cultura popular y estudios culturales: Temas y métodos de análisis (Màster Universitari en Comunicació Social, Assignatura optativa biannual)​. Pla Docent de l'Assignatura

 

Altres postgraus:

  • Celebrity politics. Màster en Comunicació Política i Institucional (Barcelona School of Management)
  • Joves i celebritats: de què parlem realment quan parlem de famosos?. Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (UDG, URV, UdL, UPF, UAB, UB).

 

També he impartit... 

  • Anàlisi de la Significació de la Imatge (2n curs, Grau en Comunicació Audiovisual, Assignatura obligatòria): Pla Docent de l'Assignatura
  • Comunicació i Persuasió (Màster Universitari en Comunicació Social, UPF)
  • La representación mediatica: usos e influencias de la comunicación. El caso de los makeover shows. Máster Universitario Universitat Ramon Llull
  • Estructura dels Mitjans de Comunicació i Publicitat (Grau en Publicitat i Relacions Públiques, 2n)
  • Comunicació Política i Propaganda Electoral (Grau en Publicitat i Relacions Públique, 3r i 4t, Optativa)
  • Anàlisi de la Significació de la Imatge (Grau en Publicitat i Relacions Públiques, 2n)