Vés enrere Afonso, Daniela

AFONSO ,DANIELA

DANIELA AFONSO
Departament de Comunicació

Estudiant de Doctorat en Comunicació i membre de el grup MEDIUM. Graduada en Comunicació Social amb menció en Periodisme (Universidade Cásper Líbero, 2003) i en Llengua i Literatura (Portuguès / Alemany). Màster en Ciències de la Comunicació (Universidade de São Paulo, 2019). Presentació en diferents congressos internacionals, com l’IAMCR, i publicació d'articles i capítols de llibres. Ampla experiència en les activitats de periodisme, en els sectors públic i privat, i de traducció. Ha treballat com a investigadora de el grup Obitel (Observatori Iberoamericà de la Ficció Televisiva), que inclou actualment 11 països. Les seves línies d'investigació se centren en les qüestions de la representació sociocultural en la ficció televisiva, incorporant el gènere i la classe social. La seva tesi doctoral se centra en l'anàlisi de les representacions socioculturals en ficcions d'època en l'eix Brasil-Espanya.