Recercat

Els treballs de fi de màster que hagin obtingut una qualificació d'Excel·lent (9,0-10) podran publicar-se, si així ho desitja l'autor/a del treball al Repositori Digital de la UPF.

Per poder publicar el treball cal  que els/les autors/es omplin l'autorització mitjançant la PAE: https://apps.upf.edu/TramitsExterns/?id=AURE&lang=ca, on han de triar quin tipus de llicència volen aplicar al seu TFM