El màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament té una orientació multidisciplinària que subratlla les relacions entre les arts i entre els diferents discursos culturals, tant des d'una perspectiva contemporània com històrica. El programa aporta instruments de reflexió, anàlisi i interpretació propis de la formació avançada en les disciplines humanístiques, enfocats cap a la comprensió de la complexitat dels fenòmens culturals del nostre temps.

El màster combina una formació comuna en literatura comparada, art i pensament, amb una àmplia oferta d’optativitat que permet el disseny d’un programa transversal adaptat als interessos de cada estudiant. El màster s’entén com una via d’iniciació a la recerca que pot conduir als estudis de doctorat en el camp de les Humanitats però que suposa, també, una formació idònia pels que volen accedir a coneixements avançats en un ampli ventall d’aspectes rellevants per a la dedicació professional al món de la gestió i la producció culturals.