Lliçó inaugural del curs acadèmic 2023-24

Una utopía estética: la obra de arte total

Vídeo Lliçó Inaugural

Preinscripció curs 2024-25

1a convocatòria oberta 15/112023-10/01/2024

Notícies

Interessats i futurs estudiants

Estudiants del MECLAP

Departament d'Humanitats

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 935421611

Destacats

Sistema intern de garantia de qualitat