Galeria de vídeos

 

13/10/2015 · "MANIOBRA",  lliçó inaugural del MECLAP curs 2015-16, a càrrec de Perejaume (artista)

 

05/10/2015  Dies de la cultura russa a Catalunya. CONCERT DE ROMANÇOS RUSSOS

 

02/02/2015 - Acte d'homenatge a Jaume Vallcorba, Professor del Departament d'Humanitats de la UPF i del màster en Edició de l'UPF-IDEC i fundador de les editorials Quaderns Crema i Acantilado, traspassat el mes d'agost de l'any 2014, va rebre un sentit homenatge de la Universitat.

 

 

 

09/10/14 · Lliçó inaugural MECLAP curs 2013-14 a càrrec de Hans Belting, catedràtic emèrit de la Universitat de Karlsruhe. Ponència: "Migration of images. Aby Warbug reconsidered".

 

 

15/10/14 · 1era Jornada Internacional: La construcció estètica d'Europa