Preus per al curs 2023-2024 - pla d'estudis UPF

Especialitat

TOTAL PREU DEL MÀSTER UPF

(60 crèdits)

A ingressar a la UPF per 
domiciliació bancària en dos terminis: octubre (60%) 
i desembre (40%)

Preu crèdit + taxes

Anglès  1.247,40 €
Ciències Naturals 1.247,40 €
Llengua i Literatura Catalana i Castellana 1.247,40 €

 

Sobre el pagament a la UPF: el preu per crèdit és de 18,46 €. Les taxes administratives inclouen la gestió de l'expedient acadèmic (69,80€) i els serveis docents específics (70€). Els estudiants que es matriculin a temps parcial hauran de pagar cada curs acadèmic les taxes administratives i l'import corresponent als 30 crèdits matriculats (693,60 ). El pagament de la matrícula a la UPF es farà per domiciliació bancària i es pot fraccionar en dos terminis: octubre (60%) i desembre (40%).

Preu per als estudiants de fora de la Unió Europea: el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra aprova cada curs acadèmic el preu dels crèdits que s'aplica als estudiants de fora de la Unió Europea. Per al curs 2023-2024 el preu és de 93,5 € per crèdit.

 

Preus per a estudiants matriculats al pla antic UPF-UOC (estudiants amb matrícula a temps parcial)

Especialitat

TOTAL PREU DEL MÀSTER 

UPF-UOC

(60 crèdits)

A ingressar a la UPF per 
domiciliació bancària en dos terminis: octubre (60%) 
i desembre (40%)

Preu crèdit + taxes

Anglès  1.557,63 € 1.247,40 €
Ciències Naturals 1.557,63 € 1.247,40 €
Llengua i Literatura Catalana i Castellana (presencial) 1.557,63 € 1.247,40 €
Formació i Orientació Laboral 2.296,86 € 1.247,40 €
Orientació Educativa 2.296,86 1.247,40 €
Llengua i Literatura Catalana i Castellana (on-line) 2.296,86 1.247,40 €

 

Sobre el pagament UPF-UOC: 

  1. Pagament a la UPF: el preu per crèdit és de 18,46 €. Les taxes administratives inclouen la gestió de l'expedient acadèmic (69,80€) i els serveis docents específics (70€). Els estudiants que es matriculin a temps parcial hauran de pagar cada curs acadèmic les taxes administratives i l'import corresponent als 30 crèdits matriculats (693,60 ). El pagament de la matrícula a la UPF es farà per domiciliació bancària i es pot fraccionar en dos terminis: octubre (60%) i desembre (40%).
     
  2. Pagament a la UOC: aquest pagament és de 15,16  per crèdit en concepte de Recursos a l'Aprenentatge i 202,94 € en concepte de serveis de suport a la docència. Es fa un únic càrrec per curs acadèmic.

    Els estudiants de les especialitats UPF de Llengua i Literatura Catalana i Castellana, Ciències Naturals i Anglès que cursin el Màster en règim de temps parcial, han de pagar l'import total de la UOC el primer curs acadèmic que es matriculin.

    Els estudiants de les especialitats UOC de Formació i Orientació Laboral, Orientació Educativa i Llengua i Literatura Catalana i Castellana que es matriculin a temps parcial, han de pagar cada curs acadèmic aquests imports.

Preu per als estudiants de fora der la Unió Europea: el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra aprova cada curs acadèmic el preu dels crèdits que s'aplica als estudiants de fora de la Unió Europea. Per al curs 2023-2024 el preu és de 93,5 € per crèdit.

* No s'aplica cap bonificació, ni beca a l'import de la matrícula que percep la UOC. La UOC aplica el descompte del 10% sobre les taxes que cobrem als estudiants que són Alumni UOC. No cal que ho acreditin, internament ja els apliquem.