Preus per als curs 2019-2020 

Els preus del màster de Formació de Professorat de Secundària UPF-UOC 2018-2019 són els que s'indiquen tot seguit (DECRET 152/2019, de 3 de juliol)

Especialitat

Total preu del Màster UPF+UOC 

(60 crèdits)

A ingressar a la UPF per 
domiciliació bancària en dos terminis: octubre (60%) 
i desembre (40%)

Preu crèdit + taxes

Pagament per TPV a la UOC per recursos per a l'aprenentatge, serveis
de suport a la docència i recursos 
d'acolliment de la UOC*

Anglès, Català-Castellà, i Ciències Naturals 2.890,95 € 2.610 € 280,95 € 
Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa 3.473,37 €  2.610  863,37 € 

 

Cal saber:

  1. Pagament a la UPF: les taxes administratives inclouen la gestió de l'expedient acadèmic (69,80€) i els serveis docents específics (70€). Els estudiants que es matriculin a temps parcial hauran de pagar cada curs acadèmic les taxes administratives i els crèdits matriculats. El pagament de la matrícula a la UPF es farà per domiciliació bancària en dos terminis: octubre (60%) i desembre (40%).
  2. Pagament a la UOC: aquest pagament és en concepte de recursos a l'aprenentatge, serveis de suport a la docència i recursos d'acolliment. Els terminis i formes de pagament són semestrals i s'indicaran en el taulell d'avisos del Campus de la UOC.

El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra aprova cada curs acadèmic el preu dels crèdits que s'aplica als estudiants de fora de la Unió Europea. Per al curs 2019-2020 el preu és de 85€ per crèdit.