Preus per als curs 2019-2020 

Els preus del màster de Formació de Professorat de Secundària UPF-UOC 2019-2020 són els que s'indiquen tot seguit (DECRET 152/2019, de 3 de juliol)

Especialitat

Total preu del Màster UPF+UOC 

(60 crèdits)

A ingressar a la UPF per 
domiciliació bancària en dos terminis: octubre (60%) 
i desembre (40%)

Preu crèdit + taxes

Pagament per TPV a la UOC per recursos per a l'aprenentatge, serveis
de suport a la docència i recursos 
d'acolliment de la UOC*

Anglès, Català-Castellà, i Ciències Naturals 2.890,95 € 2.610 € 280,95 € 
Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa 3.387 €  2.610  777 € 

 

Cal saber:

  1. Pagament a la UPF: les taxes administratives inclouen la gestió de l'expedient acadèmic (69,80€) i els serveis docents específics (70€). Els estudiants que es matriculin a temps parcial hauran de pagar cada curs acadèmic les taxes administratives i l'import de 30 crèdits (1235,1). El pagament de la matrícula a la UPF es farà per domiciliació bancària en dos terminis: octubre (60%) i desembre (40%).
  2. Pagament a la UOC: aquest pagament és en concepte de recursos a l'aprenentatge, serveis de suport a la docència i recursos d'acolliment. Els terminis i formes de pagament són semestrals i s'indicaran en el taulell d'avisos del Campus de la UOC. Els estudiants de les especialitats d'Anglès, Català-Castellà i Ciències Naturals de temps parcial han de pagar l'import total de la UOC el primer curs acadèmic que es matriculin. Els estudiants de les especialitats de Formació i Orientació Laboral i d'Orientació Educativa que es matriculin a temps parcial hauran de pagar cada curs acadèmic l'import de 30 crèdits (431,69€).

El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra aprova cada curs acadèmic el preu dels crèdits que s'aplica als estudiants de fora de la Unió Europea. Per al curs 2019-2020 el preu és de 85€ per crèdit.

No s'aplica cap bonificació, ni està becat, l'import de la matrícula que percep la UOC.