Preus per als curs 2021-2022 

 

Especialitat

TOTAL PREU DEL MÀSTER 

(60 crèdits)

A ingressar a la UPF per 
domiciliació bancària en dos terminis: octubre (60%) 
i desembre (40%)

Preu crèdit + taxes

Pagament per TPV a la UOC per recursos per a l'aprenentatge, serveis
de suport a la docència i recursos 
d'acolliment de la UOC*

Anglès, Català-Castellà, i Ciències Naturals 2088,55 € 1.800 € 288,55 €
Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa 2687,05 € 1.800 € 887,05 €

 

Cal saber:

  1. Pagament a la UPF: el preu per crèdit és de 27.67 €. Les taxes administratives inclouen la gestió de l'expedient acadèmic (69,80€) i els serveis docents específics (70€). Els estudiants que es matriculin a temps parcial hauran de pagar cada curs acadèmic les taxes administratives i l'import de 30 crèdits (830,10 ). El pagament de la matrícula a la UPF es farà per domiciliació bancària, i es pot fraccionar en dos terminis: octubre (60%) i desembre (40%).
     
  2. Pagament a la UOC: aquest pagament és de 13,30 € per crèdit en concepte de recursos a l'aprenentatge i 89,05 € en concepte de serveis de suport a la docència. Els terminis i formes de pagament són semestrals i s'indicaran en el taulell d'avisos del Campus de la UOC. Els estudiants de les especialitats de "Llengua i Literatura Catalana i Castellana" i "Ciències Naturals" que cursin el màster en règim de temps parcial, han de pagar l'import total de la UOC el primer curs acadèmic que es matriculin. Els estudiants de les especialitats de Formació i Orientació Laboral i d'Orientació Educativa que es matriculin a temps parcial hauran de pagar cada curs acadèmic l'import de 30 crèdits (488,05 €).

El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra aprova cada curs acadèmic el preu dels crèdits que s'aplica als estudiants de fora de la Unió Europea. Per al curs 2021-2022 el preu és de 93,5 € per crèdit.

No s'aplica cap bonificació, ni beca l'import de la matrícula que percep la UOC.