Mitjançant la realització d'estades en centres nacionals i estrangers com a part de l'activitat Pràctiques de Recerca Biomèdica, conduent a l'obtenció de resultats per al treball de fi de màster (TFM). Al voltant d'un 80% dels estudiants del màster porta a terme projectes experimentals com pràctiques en centres externs a la nostra universitat (nacionals o estrangers). En aquests casos no hi ha una oferta constant de grups de recerca que acullin estudiants cada any, i els grups externs als quals s'adscriuen els estudiants varien cada curs.

 

Centres o laboratoris on fer-la

En els anys que porta funcionant el màster en BIOMED s'han realitzat convenis amb nombroses institucions, entre altres institucions espanyoles com el CRG, l'IMIM, el CMRB, l'IRB, l'Institut d'Investigació de Bellvitge (IDIBELL, Barcelona), l'Hospital Clínic de Barcelona, ​​l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), o el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i diversos centres estrangers com la Universitat Pierre i Marie Curie de París, l'Institut Pasteur de París, el Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), diversos centres del Regne Unit (Imperial College of London, Universitat d’Oxford, London University College), i instituts de recerca dels Estats Units (Institut Scripps, La Jolla Institute for Allergy and Immunology).

En tots els casos, amb independència del centre on s'hagin desenvolupat les pràctiques experimentals, els procediments de supervisió i tutoria d’aquestes per part dels directors de l'estudiant (extern i tutor del DCEXS) segueixen una normativa comuna per a tots els estudiants. Les normes d'elaboració, format i extensió del TFM també són comunes per a tots els estudiants seguint les directrius del màster en BIOMED, de les quals estan informats els alumnes, i la presentació, defensa i avaluació del TFM es fa al DCEXS.

En aquest enllaç es troba la informació en l’àmbit de la Universitat.

Normativa